IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "foreign language"
Interferenţa lingvistică în viziunea cadrelor didactice
Pancenco Larisa
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS)
Branişte Ludmila
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности обучения иностранному языку в начальной школе в свете критериального оценивания дескрипторами
Orioglo Lidia
ПУ Теоретический лицей им. Семёна Барановского
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea diferitelor abordări didactice în predarea limbilor străine
Panainte Lidia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfer from mother tongue to English: a barrier or a facilitator to competence development?
Petriciuc Lilia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About Principles and Priorities in Methodology
Cameneva Zinaida, Cheibaş Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ludicul în predarea limbii române (limbă maternă și limbă străină)
Irimciuc Olga
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea de specialitate în cadrul facultății de drept – dimensiuni europene
Verdeş Maria-Rocselana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive de predare a limbii rom\ne ca limbă străină prin prisma interculturalității
Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'enseignement des verbes de mouvement en approche contrastive
Celpan-Patic Natalia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La pédagogie par projet comme moyen de développement de la compétence littéraire
Avornicesă (Sofronie) Natalia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые коммуникативные технологии в образовании
Isakova Alla
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 30 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using ICTS in english language teaching and learning
Vasilachi Serghei
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Веб-квест как метод совершенствования коммуникативных умений студентов языкового ВУЗа
Dzechiş Svetlana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de comunicare în limba străină a studenților din domeniul culturii fizice
Nastas Natalia
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из опыта подготовки и проведения студенческих научно-практических конференций на английском языке
Doroșenko Svetlana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects motivationnels dans la formation des competences communicatives en classe de FLE
Balanici Lucia
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-1126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерференция в письменной речи студентов колледжа
Balandina Evgenia
Череповецкий государственный университет
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea motivației la mediciniști în însușirea limbajului de specialitate în limba străină
Sîrghi Angela
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’immersion linguistique – une méthode d’apprentissage de la langue roumaine par les étudiants qui apprennent le roumain comme langue seconde
Petrenco Liuba
La Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55