IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(70) pentru cuvîntul-cheie "ethics"

Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova

Butnaru Veronica
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comportamentul etic – finalitate a managementului eticii la nivel organizaționa

Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența procurorului

Covali Daniela, Pîntea Andrei
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere etice ale comunicării medic-pacient în oncologie

Grachila Galina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica şi moralitatea în educaţia modernă a poliţiştilor

Cananău Anatol, Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica polițistului în activitatea cotidiană

Margarint Alina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul solidarității și cel al reciprocității în sistemul de sănătate pe timp de pandemie COVID-19

Rubanovici Ludmila
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica în afaceri: aspecte metodologice de cercetare
Samoteeva Raisa1, Bucaros Muza2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-80. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilemele discursului critic teatral din Republica Moldova
Lozinschi Natalia
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The correlation of ethical and deontological principles in dental practice

Tirchi Dina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bioethical aspects the effect of placebo in family medicine

Braila Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul elementelor de etică în cercetarea de marketing aplicabile în domeniul farmaceutic

Rais Cristina, Tăerel Adriana-Elena, Stancu Emilia, Soroceanu Valentina
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principii ale farmaciei etice

Safta Vladimir
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The role of humanitarian disciplines for engineers

Lungu Viorelia
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un indice al eticii în afaceri versus responsabilitatea managerială şi evoluţia politică

Savoiu Gheorghe, Pârlici Valeria
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări la adresa securității umane în condițiile globalizării

Sprincean Serghei
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziția profesionistului contabil în raport cu evaziunea fiscală

Anisie Laurențiu
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aesthetic education in the context of reforming the education system

Finin Georgiy
Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 30 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethics and the Integrity of Sport: Challenges for the XXIst Century. Case Study: Volleyball in EU

Iov Claudiu Valentin
Babeș-Bolyai University
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile răspunderii disciplinare aplicabile persoanelor încadrate în funcții publice

Gurin Eduard
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70