IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(145) pentru cuvîntul-cheie "ethics"
Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova
Butnaru Veronica
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate, prestigiu și etică. Analiza psihologică a motivației și satisfacției hacker-ului
Ursu Vlad1, Roșca Tatiana2
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-52. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethics and education – theoretical landmarks
Secrieru Ana
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis and diagnosis of educational policies for the formation of sports culture in the school population
Popescu Veronica1, Calugher Viorica1, Dorgan Viorel2
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The need to train professional ethics skills in students in physical education and sports
Putin Natalia
State University of Physical Education and Sport
ACROSS
Nr. 6(3) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul etic – finalitate a managementului eticii la nivel organizaționa
Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-137. Vizualizări-2153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența procurorului
Covali Daniela, Pântea Andrei
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-72. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere etice ale comunicării medic-pacient în oncologie
Grachila Galina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova prin prisma unor măsuri eficiente
Boşcaneanu Marcel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica şi moralitatea în educaţia modernă a poliţiştilor
Cananău Anatol, Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica polițistului în activitatea cotidiană
Margarint Alina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul solidarității și cel al reciprocității în sistemul de sănătate pe timp de pandemie COVID-19
Rubanovici (Bostan) Ludmila
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica în afaceri: aspecte metodologice de cercetare
Samoteeva Raisa1, Bucaros Muza2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-398. Vizualizări-1801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pragmatice ale educației în Republica Moldova : perspective ale gândirii critice
Bogatu Eugenia
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilemele discursului critic teatral din Republica Moldova
Lozinschi Natalia
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale dimensiunii bioetice a inteligenței artificiale
Eșanu Anatolie
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poate fi predată etica?
Bălan Marin
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica eticii adorniene
Bocșa Ovidiu
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul I. 2019. Chişinău. .
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The correlation of ethical and deontological principles in dental practice
Tirchi Dina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioethical aspects the effect of placebo in family medicine
Braila Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 145