IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-10 12:44
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 18 / 2023  (2 din 2)12    CZU
 2023  (2 din 2)35    
Nr. 1812CZU
Nr. 1723CZU
 2022  (2 din 2)56    
Nr. 1628CZU
Nr. 1528CZU
 2021  (2 din 2)51    
Nr. 1428CZU
Nr. 1323CZU
 2020  (2 din 2)31    
Nr. 1217CZU
Nr. 1114CZU
 2019  (2 din 2)40    
Nr. 1020CZU
Nr. 920CZU
 2018  (2 din 2)31    
Nr. XVIII(2)17CZU
Nr. XVIII(1)14CZU
 2017  (2 din 2)19    
Nr. XVII(2)11CZU
Nr. XVII(1)8CZU
 2016  (2 din 2)39    
Nr. XVI(2)11CZU
Nr. XVI(1)28CZU
 2015  (2 din 2)46    
Nr. XV(2)20CZU
Nr. XV(1)26CZU
 2013  (1 din 2)21    
Nr. XIII(1)21
 2012  (2 din 2)67    
Nr. XII(2)30
Nr. XII(1)37
 2011  (2 din 2)72    
Nr. XI(2)30
Nr. XI(1)42
 2010  (1 din 2)52    
Nr. X52
 2009  (1 din 2)62    
Nr. IX62
 2008  (1 din 2)2    
Nr. VIII2
 2007  (1 din 2)62    
Nr. VII62
 2006  (1 din 2)49    
Nr. VI49
 2003  (1 din 2)36    
Nr. IV36
imagine

pISSN: 1857-0976
Categoria:
  • B (26.02.2021-25.02.2025)
  • C (30.04.2009-31.12.2013)
Pagina web: https://academy.police.md/reviste/procedura-de-prezentare-si-recenzare-a-articolelor/publicatii
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22738994
Adresa: or. Chisinau str. Gh. Asachi 21

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole771101264417236348192
Volume29368781723
Total800104952218959

Vizualizări   1139Descărcări   65

Conţinutul numărului de revistă

Conflictele interpersonale în mediul condamnaţilor ca factor al criminalităţii penitenciare 8-16

DOI: 10.5281/zenodo.5069192

CZU: 343.82:316.62

Carp Simion , Rusu Oleg
Interpretarea verbum-ului regens de „sustragere” în cazul infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor (art. 217 C. pen. al R. Moldova) 17-36

DOI: 10.5281/zenodo.5069198

CZU: 343.57

Cojocaru Radion , Secrieru Sergiu
Punerea sub învinuire și înaintarea acuzării 37-54

DOI: 10.5281/zenodo.5069204

CZU: 343.133

Osoianu Tudor , Ostavciuc Dinu
Ordinea publică și securitatea civilă – un normativ al cadrului juridic și instituțional 55-64

DOI: 10.5281/zenodo.5069210

CZU: 351.86

Creanga Liliana , Cojocaru (Bejenari) Mihaela , Revenco Ana-Maria
Взаимодействие следователя с экспертом при назначении и проведении судебных експертиз 65-73

DOI: 10.5281/zenodo.5069215

CZU: 343

Бедняк Анна
Rolul situaţiei preinfracţionale în comiterea actului infracţional 74-79

DOI: 10.5281/zenodo.5069217

CZU: 343.23

Larii Iurie , David Mihail
Допрос свидетеля, потерпевшего следственным судьёй во время досудебного расследования в судебном порядке: отдельные проблемные вопросы 80-90

DOI: 10.5281/zenodo.5069221

CZU: 343

Федченко Владимир
Retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat ca urmare a falsificării probelor 91-97

DOI: 10.5281/zenodo.5069230

CZU: 343.163

Gherman Marian , Piterschi Eugeniu
Modele instituționale de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova 98-107

DOI: 10.5281/zenodo.5011339

CZU: 351.77:628.1/.2(478)

Belecciu Liliana
Aspecte teoretice și practice privind formele de gestiune a bunurilor proprietate publică aferente furnizării/ prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 108-115

DOI: 10.5281/zenodo.5011361

CZU: 351.77.073.5

Belecciu Liliana
Combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova prin prisma unor măsuri eficiente 116-127

DOI: 10.5281/zenodo.5069320

CZU: 328.185:343.352

Boşcaneanu Marcel
Măsuri victimologice de prevenire a omorurilor 128-137

DOI: 10.5281/zenodo.5069345

CZU: 343.988

Cicala Alexandru , Diuvenji Petru
Raportul dintre activitatea specială de investigație și activitatea de urmărire penală 138-151

DOI: 10.5281/zenodo.5069369

CZU: 343.9+343.1

Glavan Boris
Analiza juridico-contravențională a faptei de conducere a vehiculului în stare de ebrietate 152-171

DOI: 10.5281/zenodo.5069446

CZU: 343.346.5

Ionaşcu Vitalie
Companiile militare private ca factor generator al evoluării activității de mercenariat 172-183

DOI: 10.5281/zenodo.5069466

CZU: 341.32.343.33

Pareniuc Alexandru , Beda Vasili
Проблемные вопросы проведения процессуальных действий, направленных на получение информации из материальных источников при расследовании уголовных правонарушений, совершенных путем мошенничества 184-192

DOI: 10.5281/zenodo.5069523

CZU: 343

Павлова Наталья
Apărarea valorilor istorico-culturale 193-200

DOI: 10.5281/zenodo.5069559

CZU: 347.78

Pareniuc Alexandru , Ghimpu Andrei
Уголовная ответственность за незаконное обогащение: международный опыт 201-209

DOI: 10.5281/zenodo.5069682

CZU: 343.222:343.75

Безгинский Богдан
Problematica determinării semnelor obiectului şi victimei infracţiunii de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu (art. 328 CP RM) 210-215

DOI: 10.5281/zenodo.5069875

CZU: 343.35

Puica Vladimir
Unele elemente distinctive ale personalității criminalului violent 216-223

DOI: 10.5281/zenodo.5069705

CZU: 343.91

Rotaru Ion
Modalități faptice întâlnite în practica judiciară privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor 224-245

DOI: 10.5281/zenodo.5069737

CZU: 343.359.2

Vasiloi Vladislav , Soroceanu Igor
Obiectul dreptului de proprietate în sistemele de drept Europene – abordările categoriei de quasi-lucruri 246-258

DOI: 10.5281/zenodo.5069773

CZU: 347.2:341.1/.2(4)

Gladchi Mircea
Pedeapsa penală pentru infracțiunea de dezertare 259-273

DOI: 10.5281/zenodo.5069777

CZU: 343.343.5

Gordilă Dianu