IBN
  



  













    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "utility"

The value of a commodity category and marketing

Cernavca Mihail1, Artiukh Tatiana2, Hryhorenko I.2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilitatea, calitatea şi utilizatorii informaţiilor financiare

Ştahovschi Ada1, Mircea-Dafinescu Vasiliana2
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta formelor utile – designul (semnificația estetică și destinația funcțională)

Florea Eleonora
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei incluzive

Adamciuc Aurelia
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul personalului bancar în procesul deamaeliorare continuă a calităţii serviciilor oferite clienţilor

Roller Ala
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restartul reformei fiscale în contextul reformei economice

Bodrug Svetlana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta formelor utile – designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională)

Florea Eleonora
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea jocurilor video de către adolescenți – între utilitate și dependență

Cucer Angela1, Hoidrag Traian2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English teachers addressing the challenges of the ICT environment
Branişte Silvia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia realizării conexiunilor transdisciplinare în cadrul studierii matematicii

Guleac Lucia
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reforma sistemului de impozitare în contextul reformelor economice: aspectul teoretic

Bodrug Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atelierele de creație la Bauhaus

Jabinschi Tatiana12
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ucenicia la Bauhaus. Aspecte metodologice

Starţev Ala1, Jabinschi Tatiana12
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea designului contemporan în ambianța socială: destinația utilitară și mesajul estetic

Florea Eleonora
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 29 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14