IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-15 13:08
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44)20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43)27CZU
Nr. 1(42)30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41)50CZU
Nr. 3(40)16CZU
Nr. 2(39)25CZU
Nr. 1(38)47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37)30CZU
Nr. 1(36)41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35)36CZU
Nr. 1(34)27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33)24CZU
Nr. 1(32)40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31)52CZU
Nr. 1(30)31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29)47CZU
Nr. 1(28)29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27)20CZU
Nr. 3(26)33CZU
Nr. 2(25)26CZU
Nr. 1(24)29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23)23CZU
Nr. 2(22)33CZU
Nr. 1(21)39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)
Pagina web: http://revista.amtap.md/
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22238720
Fax: (+373)22238214
Adresa: str. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7755748091009077077
Volume24365521910
Total79961136112000

Vizualizări   1729Descărcări   111

Conţinutul numărului de revistă

Analiza muzicală: metodă, practică, concept 7-14

CZU: 78.01+781.6

Melnic Victoria
Проблемы формирования музыкального коллектива в современной отечественной и западной науке 15-20

CZU: 78.071.2:316.454.5

Мозгот Валерий , Мозгот Светлана
Significance of musical instruments in the formation of the viennese classical school 20-23

CZU: 780.6.035(436)+780.616.432.035(436)

Sviridenko Natalia
Гастроли итальянской оперы в Кишиневе в сообщениях миланской прессы 1900-1912 гг 24-28

CZU: 792.54.091.8(450:478)+782.1.071.22(450:478)

Бацак Константин
Traditional and innovative approaches to the piano sonata in the creation of composers from the Republic of Moldova on the borderline of the 20th-21stt centuries 28-32

CZU: 780.8:780.616.433.082.2.036(478)+[780.8:780.616.433.082.2]:781.61

Hatipova Inna
Педагоги-пианисты Кишинёвской Государственной Консерватории. представители школы Флорики Музическу 32-37

CZU: 780.8:780.616.433.071.4(478)+780.8:780.616.433:372.8

Мельник Тамара
Codul Enescu Г. Чобану: особенности ладогармонической и фактурной организации 38-42

CZU: 785.16:781.4

Самбриш Елена , Путина Анастасия
Viziuni analitico-interpretative asupra sonatei pentru flaut și pian de Vladimir Ciolac 42-51

CZU: [780.8:780.641.2.082.2]:781.6

Melnic Victoria , Serbinov Maria
Două bijuterii muzicale: Salut d’amour și Bizarrerie de Edward Elgar 52-58

CZU: [780.8:780.614.332.087.2:780.616.433]:781.61

Andrieş Vladimir , Buinovschi Vadim
Elaborarea profesiogramei pentru soliști vocali 58-63

CZU: 784.071.5+784.9:372.8

Blîndu Adela
Dialectica vocală în lucrările celei de a doua școli vieneze 63-70

CZU: 784.036:781.68+784.036:784.9

Badiu-Avram Ioana
Gordon Goodwin’s Big Phat Band: an example of the modern big band 70-75

CZU: 785.161(73)+785.161.036.9:781.6

Hăruță Petru
Duetul vocal de estradă în Republica Moldova 75-80

CZU: 784.087.62.071.2(478)+784.66.036.9(478)

Munteanu Angelica
Expresionismul – componentă a modernismului estetic 81-84

CZU: 78.036.7

Ehupov Raluca Romana Elena
Героини французских опер в интерпретации Марии Чеботари 85-89

CZU: 782.1.071.2(478):782.1(44)

Пилипецкий Сергей
Seria Lullabies, op. 33 de Josef Suk: între tradiţia berceusei romantice și inefabilul impresionist 90-93

CZU: [780.8:780.616.433.083.1]:781.6

Turtă-Timofte Ioana-Laura
Evoluţia artei de interpretare la nai în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI 93-98

CZU: 780.8:780.641.6.071.2(478)+780.8:780.641.6(478)

Druță Andrei
Sensul Iubirii în lirica vocală și corală a lui Vasile Spătărelu pe versuri de Nichita Stănescu 99-102

CZU: 784.3:781.61+784.087.68:781.61+78:82

Gamurari Pavel
Симфонические танцы из вестсайдской истории Л. Бернстайна в аспекте дирижерской интерпретации 102-111

CZU: 785.11.083.1:781.68

Ceausov Denis
Purtători de folclor din satele transnistrene: repertoriul de cântec propriu-zis (în baza propriilor investigaţii pe teren) 111-115

CZU: 784.4.071.2(478)+784.4:781.7(478)

Dragoi Vasile
Lucrările pentru trom petă și pian Romanţă de O. Negruţa și Rondo de concert de A. Luxemburg: abordare interpretativă 116-120

CZU: [780.8:780.646.1.087.2:780.616.433]:781.68

Hanganu Dumitru , Badrajan Svetlana
Metamorfozele monogramei D-Es-C-H în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi 120-129

CZU: 785.74:781.61

Ureche Alexandru
Particularităţi arhitectonice și interpretative în miniaturile pentru corn și pian semnate de O. Negruţa 129-135

CZU: [780.8:780.646.3.087.2:780.616.433]:781.68

Munteanu Dorina
Tehnicile actoricești: vectorul transcendenţei 136-141

CZU: 792.028

Catereva Irina
Documentarul de animaţie: reflecţii ecologice 141-148

CZU: 791.229.1:791.228

Tipa Violeta
„Drama” and „post-drama”: change of paradigm 148-151

CZU: 792.03(4)

Alesenkova Victoria
Театр в интернете: обновление традиции 152-155

CZU: 792:004.738.5

Станиславская Екатерина
Regia – între ocupaţie și profesie (profesionalism și diletantism) 155-161

CZU: 792.027

Panfil Lidia
Nunta lui Figaro și provocarea unui excurs studenţesc contemporan 161-166

CZU: 792.54:378.091.276

Radu-Ţaga Consuela , Condurache Dumitriana
Orientări psihopedagogice în procesul de formare a studentului actor 166-169

CZU: 792.071.2-057.875:37.013.77+37.013.77

Moraru Iuliana
Educaţie în vremuri de criză: învăţământ artistic pe platformă video 170-174

CZU: 37:7:004.9+37:7:316.422.6

Ciobotari Călin
Clișeele și neajunsurile luptei scenice în teatrele din Republica Moldova 175-180

CZU: 792.028.3:796.8(478)

Mardari Oleg
Interdependenţa relaţiei dintre teatrul documentar și realităţile socio-politice 180-184

CZU: 792:32

Starciuc Mariana
Formă și idee în teatrul contemporan de animaţie 185-188

CZU: 792.97

Lefter Nina
Festivalul de teatru – parte a procesului teatral contemporan 188-192

CZU: 792.079

Rozdovan Liuba
Atelierele de creație la Bauhaus 193-202

CZU: 378:72(430)+7.038.16

Jabinschi Tatiana
Impactul crizei mondiale asupra artistului 202-210

CZU: 7:316.422.6

Iațeșen Mihai-Cosmin
Bienala internațională de gravură din Chișinău în contextul european 210-214

CZU: 76.091

Raşchitor Tatiana
Perceperea vizuală a icoanei 215-221

CZU: 7.04

Jabinschi Ion
Pictura în acuarelă din secolele XIX-XX 221-226

CZU: 75.021.32-035.676.332.2

Diaconu Gheorghii
Impactul curentelor artistice europene asupra dezvoltării genului portretului sculptural în Basarabia interbelică 226-231

CZU: 730.041.5(478)

Marian Ana
Erminia – abecedar al picturii bisericești: aspecte genetico-evolutive 232-235

CZU: 75.046.3:09

Mocanu Alina Viorela
Identitate culturală: delimitări conceptuale 237-242

CZU: 316.723+008(478)

Comendant Tatiana , Mitriuc Ana
Sporirea securităţii și siguranţei persoanei și progresul domeniului culturii ca deziderate ale acordului de asociere RM – UE 243-248

CZU: 327.39(4)+342.7(478)+316.7

Sprincean Serghei
Aspectele corelaţiei sinestezice ale picturii cu literatura și muzica 248-252

CZU: 75.04:78+75.04:821

Florea Eleonora , Cojocaru Stela
Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Б. Гринченко 253-257

CZU: 37.016:821.161.2-1:37.091.3+37.091.212.015.312

Олексюк Ольга , Лигус Ольга
Ornamentul naţional – însemn al identităţii culturale 257-262

CZU: 745.52.016(478)

Moisei Ludmila