IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(81) pentru cuvîntul-cheie "atitudini"
Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară
Oboroceanu Viorica
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?
Goraş-Postică Viorica1, Nastasiu Silvia2
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare prin individualizarea și diferențierea instruirii la elevii de vârstă școlară mică
Nour Alexandra
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinile studenților mediciniști față de serviciile medicale preventive
Dragancea Daniela
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa imaginii magazinului in procesul de fundamentare a fidelizarii clientilor
Gârdan Daniel-Adrian, Geangu Petronela-Iuliana
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 16 December, 2016. Descarcări-67. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini și relații interpersonale în clasa de elevi
Voitic Alina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-33. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințele pandemiei covid-19 în manifestarea atitudinilor părinților copiilor de vârstă preșcolară
Antoci Diana1, Postu Olga2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-63. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele preliminare ale studiului CAP (cunoștințe, atitudini și practici) ale medicilor referitor la managementul tulburărilor cognitive majore în Republica Moldova.
Grosu Oxana1, Cărăușu Ghenadie2, Moldovanu Ion1, Rotaru Lilia1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova cu privire la deschiderea și partajarea datelor de cercetare
Lupu Viorica123
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța corelării biologie-chimie în formarea atitudinii grijulii a elevilor pentru protecţia mediului
Cotorcea Cristian12, Gîţu Ana1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul managerului institutiei de învatamînt asupra formarii atitudinii fata de institutie
Ştefîrţa Adelina1, Malîi Anatolii2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii de stimulare a motivației elevilor pentru studierea biologiei
Prunici Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei de pronunţie la studenţi (viitorii profesori)
Babără Elena, Usatîi Larisa
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea motivației la însușirea limbajului literar de către elevii claselor primare (în contextul curriculumului la literatura română în clasele primare)
Buzea Mariana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori şi atitudini ale actorilor educaţionali
Tănăsescu Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe personale și profesionale în raport cu infecția Sars-Cov-2 și atitudini față de vaccinarea anti-COVID-19: cazul lucrătorilor medicali din Republica Moldova
Rusnac Svetlana, Condraţchi Diana
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța educației multiculturale în școală
Marinescu Gabriela1, Stoica Cristina-Maria2
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 3 July, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea comportamentului angajaţilor prin strategii de educare a diversităţii
Jorovlea Elvira
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația ca factor determinant în procesul de predare- învățare a literaturii române în clasele primare
Buzea Mariana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura managerială ca pilon al formării culturii organizaţionale
Tcaci Carolina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 81