IBN
Закрыть
Jorovlea Elvira
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 3

Analiza eficienței managementului performanțelor de către administrațiile publice din Republica Moldova
Jorovlea Elvira
Academy of Economic Studies of Moldova
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-18-5.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Counterproductive behavior measure to increase employee productivity
Jorovlea Elvira , Paşcaneanu Tudor
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic development of the entity through communication strategies
Jorovlea Elvira
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 13 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Managementul diversității în modelarea comportamentului organizațional
Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some factors of organizational behavior in the formation of bidirectional relations
Jorovlea Elvira
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some factors of organizational behavior in the formation of bidirectional relations
Jorovlea Elvira
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele tehnici de schimbare a comportamentului angajaților
Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Employee motivation by prevention counterproductive behavior
Jorovlea Elvira
Academy of Economic Studies of Moldova
International Journal of Innovative Technologies in Economy
Nr. 4(36) / 2021 / ISSN 2412-8368 / ISSNe 2414-1305
Disponibil online 15 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Analiza eficienței managementului performanțelor la întreprinderile publice şi private din Republica Moldova
Jorovlea Elvira
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sugestia - tehnică de schimbare a comportamentului
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Comunicarea – factor de influenţă în schimbarea comportamentului
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-89. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Managementul comportamentului organizational prin atitudine binevoitoare
Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Modelarea comportamentului angajaţilor prin strategii de educare a diversităţii
Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Comportamentul organizaţional: modelare prin prisma dimensiunilor acestuia
Mancaş Maria , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-107. Vizualizări-1222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Impactul comportamentului organizaţional în formarea comportamentului angajaţilor
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-156. Vizualizări-1385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea angajaţilor prin prevenirea comportamentului contraproductiv
Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(82) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-361. Vizualizări-2197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Înclinaţiile către profesii–factor de motivare
Bîrsan Svetlana , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul „antecedentului” şi „consecinţei” în schimbarea comportamentului
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Unele aspecte privind indispensabilitatea riscului în inovaţie
Cepraga Lucia , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(72) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Talent şi inovaţie –avantaje competitive ale unei organizaţii
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(66) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-53. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Rolul satisfacţiei în procesul educaţional
Jorovlea Elvira , Culjinschi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21