IBN
Закрыть
Ştefîrţa Adelina
Cuvinte-cheie (377): education (10), elevi (7), violence (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 51. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 50
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2020 - 5

Dezvoltarea personală a profesorilor din școlile gimnaziale în contextul hibridizării educației: programul de intervenție
Mogoșan Vergina12 , Ştefîrţa Adelina1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Școala gimnazială „Prof. Nicolae Caranda”, Glogova, Gorj
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of the impact of on-line education on pupils of elementary school on pandemic time
Ştefîrţa Adelina , Moscalu Eugenia
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Targets of the abuse: types and characteristics
Ştefîrţa Adelina1 , Ayoub Eman12
1 Free International University of Moldova,
2 Student health services in special education
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The violence in family as tradition and habit: some historical aspects
Ayoub Eman , Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical review on characteristics of a batterer and battered persons
Ayoub Eman12 , Ştefîrţa Adelina1
1 Free International University of Moldova,
2 Student health services in special education
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Factorii care influențează eradicarea homofobiei în rândul utilizatorilor rețelei Facebook din Republica Moldova
Frolov Angela1 , Ştefîrţa Adelina2
1 Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors influencing the eradication of homophobia in the Facebook users of the Republic of Moldova
Frolov Angela , Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sicial, emotional and school adaptation of children with learning disabilities in arab sector (Israel): (intervention program)
Sarhan Abd el hai Rada , Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(34) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 June, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of hybridization of education on professional qualities of a contemporary teacher
Ştefîrţa Adelina , Mogoșan Vergina
Université Libre Internationale de Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The psychosocial dimensions of the personal and professional development of the teachers
Mogoșan Vergina , Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

A comparative view on violence and self-development of people in arab sector of Israel
Ayoub Eman , Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A View on Education, Life and Attitudinal Aspects for Violence in Arab Sector of Israel
Ştefîrţa Adelina , Ayoub Eman
Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(4) / 2018 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A View on Education, Life and Attitudinal Aspects for Violence in Arab Sector of Israel
Ştefîrţa Adelina , Ayoub Eman
Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(4) / 2018 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Anxiety among Secondary and Middle School Students in Arab Town in Israel
Mirib Asleh , Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Children’s Right to Education: Opportunities, Discussions, and Debating Inclusive Education and Discrimination in Education
Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 29 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of Educational Space on Identity and Social formation
Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinions about the Cultural Orientation of the People in Arab Sector of Israel: Men Perspectives
Ayoub Eman , Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 24

Între segregarea si integrarea imigrantilor din fosta Uniune Sovietica în Israel
Behore Esther1 , Ştefîrţa Adelina2
1 Ashdod, Marital and Family Therapy,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boundaries, punishment and five developmental processes
Behore Esther12 , Ştefîrţa Adelina2
1 Ashdod, Marital and Family Therapy,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
La început a fost opera
2016. România, Iași. ISBN 978-973-8483-79-8.
Disponibil online 23 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Down syndrome: family and relationships` characteristics
Horani Miral-Fatma , Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 62