IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "geopolitics"

Georgia-EU/NATO Relationship in aegis of Geostrategic and Geopolitical Shifts at Wider Black Sea Region: New Challenges and New Strategic Partnership

Maisaia Vakhtang
IBSU Black Sea Geopolitical Research Center
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neutralitatea permanenta a Republicii Moldova in contextul geopolitic european

Dorul Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Риски для европейской интеграции в контексте внутренней политики Молдовы: эволюция и перспективы

Vardanean Ernest
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conflictul Transnistrean: cauze, esență, particularități

Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici europene de integrare a refugiaţilor în societatea europeană

Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jocul reflexiv al unirii in contextul spațiului european de securitate

Parcevschi Nicolai
Centrul de Geografie Istorică Militară din Republica Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problems of the formation of post-soviet states in the context of globalization processes (using the example of Ukraine)

Zaporozhchenko Alexey
Izmail State University of Humanities
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geopolitics of international funding programs

Ciofu Ana
Center for Socio-Economic Development and Innovative Entrepreneurship Support Republic of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геополитический интерес и национальный интерес: соотношение концептуальных подходов в российской и западной научной литературе
Vardanean Ernest
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 3(70) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretico-conceptuale ale fenomenului “arhitectură geopolitică”
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(63) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului geopolitic în constituirea autonomiei Găguzia (gagauz yeri)
Putina Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(60) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 12 May, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia secolului XXI în arena politică
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation of the slovak statehood

Mraz Stanislav
University of Bratislava
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geopolitics of the border states and the crisis of the “eastern partnership” european policy

Dergaciov Vladimir
Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Caucasus and its geostrategic position: energy – transport – defense pillars for enhancement gateway region status

Maisaia Vakhtang1, Beraia Eka2
1 Caucasus International University,
2 International Black Sea University (IBSU)
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(18) / 2017 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea inovațională – element de bază al securității naționale la etapa contemporană

Lavric Aurelian
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(18) / 2017 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele apariției organizației teroriste „Statul Islamic”
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geopolitică și energie: Europa în căutarea surselor alternative de energie
Viţă Iulian
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea securității naționale a republicii Moldova prin prisma noilor realități geopolitice regionale în europa de est
Varzari Vitalie
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21