IBN
Закрыть

35Publicaţii

521Descărcări

17136Vizualizări

Dorul Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2023 - 0

Demnitatea umană – sursă și fundament al drepturilor și libertăților omului în secolul XXI. PARTEA II.
Dorul Olga , Cazacu Doina
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Recenzie la monografia „International Normative Framework in Security Matters in the context of Regional Crises“, Iași, Cartea românească educațional, 2021, 312 p
Dorul Olga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demnitatea umană – sursă și fundament al drepturilor și libertăților omului în secolul XXI. PARTEA I.
Dorul Olga1 , Cazacu Doina2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Protecția proprietății private în timpul conflictelor armate
Dorul Olga , Loghinescu Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind consolidarea științifică a instituției protecției genomului uman
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Drepturile statului permanent neutru
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Răspunderea internațională pentru nerespectarea statutului de neutralitate
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecration normative de la responsabilite individuelle penale au niveau international
Dorul Olga12
1 Université d’Etat de Moldavie,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(40) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 April, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Cu privire la procesul de unificare a conceptului de asistenţă umanitară migranţilor indiferent de calificarea lor din punct de vedere al dreptului internaţional
Guşanu Corneliu , Dorul Olga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imprescriptibilitatea crimelor de război și crimelor împotriva umanității
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea răspunderii internaționale penale pentru nerespectarea normelor privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului
Dorul Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea conceptuală a crimelor de război în dreptul international
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Cadrul normativ internaţional în materia irelevanţei calităţii oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaţionale penale
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exonerarea de răspundere internaţională penală
Dorul Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentul răspunderii internaționale penale
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neutralitatea permanenta a Republicii Moldova in contextul geopolitic european
Dorul Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Permanent neutrality of the Republic of Moldova in the context of European geopolitics
Burian Alexander12 , Dorul Olga21
1 Moldova State University,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tamkang Journal of International Affairs
Nr. 1(20) / 2016 / ISSN 1027-4979
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia bunurilor culturale în conflictele armate. Aspecte de drept internațional penal
Dorul Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul științei dreptului internațional public în reformarea instituției juridice interramurale neutralitatea permanentă a statului
Dorul Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36