IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(133) pentru cuvîntul-cheie "leadership"
Legile leadership-ului ce stau la baza ştiinţei conducerii
Tofan Tatiana, Mihalache Eugenia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale culturii organizaţionale in sistemul administraţiei publice din Republica Moldova
Zelenschi Angela
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лидерство и командная деятельность сотрудников как факторы результативной организации
Masadeh Adeeb
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organization of inventive and innovative work at the enterprises
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decizia în școală din perspectiva schimbării
Zaiaț Natalia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre climatul organizațional și satisfacția în muncă la angajații de diferite categorii profesionale
Vasilache Dorina12, Susanu Mihai Claudiu
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-65. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea cadrelor didactice și adaptarea actului managerial prin leadership
Pleşcan Monica-Vasilica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul motivării cadrelor didactice prin leadership tranformațional
Pleşcan Monica-Vasilica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogue of leadership research: a bibliometric analysis
Iddagoda Anuradha1, Dissanayake Hiranya2, Abeysinghe Rohitha3
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice
Călin Iuliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională
Tofan Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-71. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the impact of leadership  on successful businesses
Zeadi Hani
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-3057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța conceptului de leadership în contextul administrației publice
Dragomir Lilia, Guțu Andrei
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-83. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice
Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-1342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului public
Gorea Victoria
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 April, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-1695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza abordărilor teoretice a conceptului de cultură organizaţională ca parte componentă a stabilităţii sistemului bancar
Ursu Mircea
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализационные процессы и ответственность современных лидеров
Nestulea S.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-1643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă cultură de calitate orientată spre aplicarea activă a principiilor fundamentale de management al calităţii
Niţă Nelu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-51. Vizualizări-1664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема лидерства в исследованиях второй половины ХІХ в.
Nestulea Aleksei
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-1311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 133