Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
885 73
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-23 11:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.7 (163)
Организационное управление (147)
SM ISO690:2012
TOFAN, Tatiana. Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională. In: Administrarea Publică, 2020, nr. 1(105), pp. 52-57. ISSN 1813-8489. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3707600
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489

Rolul culturii manageriale şi liderismul în dezvoltarea organizaţională

The role of management culture and leadership in organizational development

Роль управленческой культуры и лидерствo в организационном развитии

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3707600
CZU: 005.7

Pag. 52-57

Tofan Tatiana
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2020


Rezumat

In this article the author studies the role of management culture and leadership in organizational development. Because, the culture is a system that self-organized and regulates human existence, the world of meanings, symbols and values, which function as rules, norms and conditions for the personification of a culture. an important role in the development of organizations is the personal culture of manager.

În prezentul articol autorul studiază rolul culturii manageriale și liderismul în dezvoltarea organizațională. Deoarece cultura este un sistem care se autoorganizează şi prin care se reglementează existenţa umană, lumea sensurilor, simbolurilor şi valorilor, care funcţionează ca reguli, norme şi condiţii pentru personificarea unei culturi, un rol important în dezvoltarea organizațiilor îl are cultura personală a managerului.

Cuvinte-cheie
management, manager, leadership, leader, organizational culture,

management, manager, liderism, leader, cultura organizaţională