IBN
Закрыть
Masadeh Adeeb
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2018 - 3

Balance importance of different team roles and styles
Masadeh Adeeb
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coachingul – ca un stil al spiritului de lider şi o metodă de creare a echipelor eficiente
Bilaş Ludmila , Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Позитивное командное лидерство как фактор эффективных организационных преобразований
Masadeh Adeeb
Молдавская экономическая академия
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Dezvoltarea leadership-ului și activitatea de echipă a colaboratorilor în baza coachingului Rezultativ
Bilaş Ludmila , Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
High Performance Leadership and Importance of Teamwork in an Organization
Masadeh Adeeb
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-85. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inovațional: importanța leadership-ului și activității de lucru în echipă în cadrul organizațiilor de business
Bilaş Ludmila , Masadeh Adeeb
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Командное лидерство и его значение в процессе осуществления организационных преобразований
Билаш Людмила , Masadeh Adeeb
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лидерство и командная деятельность сотрудников как факторы результативной организации
Masadeh Adeeb
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Efeciency of investments – the basis of formation the investment projects in construction
Masadeh Adeeb
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 14, Vol.1. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-821-5.
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лидерство и командообразование как факторы высокорезультативных организаций в условиях динамичных изменений
Билаш Людмила , Masadeh Adeeb
Молдавская экономическая академия
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10