IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "criticism"

Rolul criticii în procesul artistic al Moldovei

Toma Ludmila
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea intelectualului român: Titu Maiorescu

Nedelea Gabriel
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte psihocomportamentale ale separatiştilor

Bivol Aliona
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Critica și eseul basarabean din 2020

Corcinschi Nina
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa criticismului lui Ranke în metodologia cercetării istorice actuale

Gheorghe Marian
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepția despre poezie a lui Mihai Eminescu

Autor Nou, Leahu Nicolae
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etiologia perfecționismului. Abordare teoretică

Miron Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretarea conceptelor libertate și emancipare în cadrul filosofiei foucaultiene

Popa Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lirica română din Basarabia de la sfârșitul secolului al XX-lea și efectul de breșă

Abramciuc Maria
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9