Aspecte psihocomportamentale ale separatiştilor
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
487 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-20 19:06
SM ISO690:2012
BIVOL, Aliona. Aspecte psihocomportamentale ale separatiştilor. In: Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan. 16 martie 2017, Chişinău. Chișinău: 2017, pp. 29-35. ISBN 978-9975-121-38-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan 2017
Conferința "Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan"
Chişinău, Moldova, 16 martie 2017

Aspecte psihocomportamentale ale separatiştilor


Pag. 29-35

Bivol Aliona
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2020


Rezumat

Separatismul are ca motivaţie intrinsecă prin interpretarea subiectivă a realităţii, care diferă de percepţiile societăţilor cu care se confruntă separatiştii sau care reprezintă motivul frustrării şi angoasei lor. Separatismul are ca substrat psihologic înglobat în psihicul ascuns al omului. Voinţa de a domina şi de a supune o comunitate pentru a simţi puterea reprezintă caracteristica fundamentală a separatismului. Psihocomportamentul separatistului denotă o tangenţă cu cel al psihopatului. Psihologia separatistului, teroristului şi psihopatului au foarte multe aspecte comune. Emoţiile separatistului: furie, frustrare, încredere în sine. Psihocomportamentul separtistului: egocentrism, comportament manipulator, comportament dublu.

The separatism has an intrisinc motivation through perceiving subjectively the reality, that differs from society’s perception with which the separatist dealt, so that represents the reason of their frustration and anxiety. The separatism has a phychological base that lies within the hidden psyche of a human. The desire to control and rule a whole community, to feel the power, represents the fundamental characteristic of the separatism. Psychological behavior of separatist is the same as that of pshychopath. The separatist’ , terrorist’, phychopath’ psychology has a lot in common. The separatist feelinga are such as: anger, frustration, self-confidence. The psychological behaviour of the separatist is the following: selfcentredness, desire to manipulate, personality disorder.

Cuvinte-cheie
separatist, psihopat, egocentrism, dominare, furie, manipulare, propaganda, supunere, critică,

separatist, psychopath, self-centredness, dominance, anger, manipulation, propaganda, obedience, criticism