IBN
Закрыть
Corcinschi Nina
Cuvinte-cheie (282): Eros (5), death (5), seduction (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 76. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 49
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 1

  Costache Conachi, „întemeietorul” imaginarului amoros în lirica românească
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Interviu cu Marian Gh. Simion. Nu cred că disciplinele umaniste au pierdut din vedere idealul de a face lumea mai bună
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mihai Cimpoi – ontologia ființei
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

  Avant propos
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Crăciunul în familie. Abordări subiective
Colac Tudor , Filip Iulian , Corcinschi Nina , Potîng Tatiana , Mincu Eugenia , Gîrlea Olesea , Niţă-Cocieru Mariana , Pletosu Victor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Critica și eseul basarabean din 2020
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Erosul – de la heros la performance
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Erotologii scindate în proza lui Dostoievski
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eugen Simion și proba revizuirilor estetice
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere
Corcinschi Nina1 , Popa Gheorghe2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Chişinăul lui Alexandru Robot
Corcinschi Nina12345
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Filologie al AŞM,
3 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
4 Institutul de Literatură şi Folclor,
5 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Identităţile ChişinăuluiOraşul interbelic
Ediţia 5. 2020. Chişinău. e-ISBN 978-9975-0-0338-4.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Filologia modernă: Realizări şi perspective in context european
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  les nouveaux «conflits» du corps amoureux dans la postmodernité
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proiectul Diaspora filologică
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Intermezzo. „Alarma metafizică” a corpului
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noile proiecții ale intimității într-o ontologie a virtualului
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recuperări ale iubirii creștinești în literatura contemporană
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vasile BAHNARU și Gheorghe E. COJOCARU: recuperări inedite ale istoriei
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

  Împlinirea prin iubire. Imaginarul eroticonului unitiv
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Alexandru Robot, prozatorul
Corcinschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Erotic therapies in postmodernist literature: from magical to pharmaceutical effects
Corcinschi Nina
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Literature
Ediția a 6-a, Lite.. 2018. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-14-3.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Frunze de dor: deschideri subversive ale erosului auroral
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-1296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Personaje ale erosului: iubiții și iubitorii
Corcinschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Poetul Alexandru Robot. Curbe și sinapse moderniste
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 28 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

  Des-frânările crengiene şi travestiul comic al dorinţei
Corcinschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Limbajul erotic în romanul românesc din Basarabia. De la paradigma tradiționalistă la cea postmodernistă
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 3-a. 2017. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie. Romanul optzecist în căutare şi afirmare
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Romanul Singur în faţa dragostei: de la iubirea ca asimilare la iubirea ca dăruire
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-99. Vizualizări-3255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

  Cartea din mana lui Hamlet. Nina Corcinschi in dialog cu Andrei Ţurcanu (IV)
Corcinschi Nina1 , Ţurcanu Andrei2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi in dialog cu Andrei Ţurcanu (V)
Corcinschi Nina1 , Ţurcanu Andrei12
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Răzvan Voncu. La rampă: Poeţi români de azi
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Romanul basarabean: „spectacolul” de candori al copilăriei
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Texistențele corporalității
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

  Cartea din mana lui Hamlet. Nina Corcinschi in dialog cu Andrei Ţurcanu (II)
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi în dialog cu Andrei Ţurcanu (III)
Corcinschi Nina , Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dicţionar de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar (pentru elevi, studenţi şi profesori)
Grati Aliona , Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-50. Vizualizări-1196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dumitru APETRI, veritabil filolog
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(281-282) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 25 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Paul Goma: est/etica viscerală a simţurilor
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Personajul îndrăgostit în literatura post modernistă
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Radmila Popovici: la poétique de l’intima(tum)
Corcinschi Nina
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  „Literatura nu are sex”
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

  Alexandru Burlacu,criticul din ring
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi оn dialog cu Andrei Ţurcanu
Corcinschi Nina , Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mihaela Ursa: tratat despre ficţiunea amoroasă
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Romanul unei ficţiuni autobiografice
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Scriitorul Paul Goma in actualitatea imediată
Corcinschi Nina , Beşleagă Vladimir , Vrabie Diana , Vakulovski Alexandru , Stănilă Moni , Pilchin Maria , Ciobanu Mircea , Ciobanu-Tofan Alina , Cimpoi Mihai , Şleahtiţchi Maria , Burlacu Alexandru , Ţurcanu Andrei , Grati Aliona
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-1347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

  Andrei Ţurcanu şi miza arheică a literaturii
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Grigore Chiper şi poezia ca spectacol al inteligenţei
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 91