IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "criticism"
Critică și educație. Cât de critică ar putea fi gândirea critică?
Bondor George
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul criticii în procesul artistic al Moldovei
Toma Ludmila
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea intelectualului român: Titu Maiorescu
Nedelea Gabriel
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The secret of the novel after Henry James
Colodeeva Liliana
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihocomportamentale ale separatiştilor
Bivol Aliona
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica și eseul basarabean din 2020
Corcinschi Nina
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa criticismului lui Ranke în metodologia cercetării istorice actuale
Gheorghe Marian
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția despre poezie a lui Mihai Eminescu
Autor Nou, Leahu Nicolae
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenințări contemporane la adresa libertății de exprimare și a bunei guvernări: procesele strategice împotriva mobilizării publice
Goudenhooft Gabriela
University of Oradea
Parteneriatul Estic:
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea conceptelor libertate și emancipare în cadrul filosofiei foucaultiene
Popa Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiologia perfecționismului. Abordare teoretică
Miron Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lirica română din Basarabia de la sfârșitul secolului al XX-lea și efectul de breșă
Abramciuc Maria
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12