IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Economie" Lucrăr i ştiinţifice,
Chişinău, Moldova, 27 septembrie 2013
Economie Lucrări ştiinţifice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.37
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul editorial UASM
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 349
ISBN: 978-9975-64-252-1
CZU: 636.09:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2012 Vol.31 110
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (4)Tehnică (5)Ştiinţe agricole (54)Filologie (2)Istorie (5)Economie (151)Filosofie (11)Drept (2)Pedagogie (5)Psihologie (10)Sociologie (40)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (3)Biologie (2)Studiul artelor, culturologie (17)