IBN
Закрыть
Danila Victoria
Cuvinte-cheie (74): sistem (3), produs (3), cerinţe (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Functional dressing items for patients with special needs
Danila Victoria
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluții constructive și tehnologice utilizate la elaborarea îmbrăcămintei funcționale
Danila Victoria12
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Development of functional and sustainable products for children with special needs
Danila Victoria
Technical University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea de produse funcționale și durabile pentru copiii cu necesități speciale
Danila Victoria12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart clothes for premature babies-interactive training strategies for using the system
Danila Victoria1 , Curteza Antonela1 , Balan Stela2 , Varlan Marcel3
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 Technical University of Moldova,
3 Company Eliri SA, Chisinau
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2020
Ediția a 17-a, Vol.1. 2021. București, România. DOI 10.12753/2066-026X-20-171.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable materials recomanded for making clothing for premature babies
Danila Victoria1 , Curteza Antonela2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-1125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Impactul educațional in sprijinul și promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova
Danila Victoria1 , Ischimji Ana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiale textile recomnadate îmbrăcămintei pentru copiii prematuri pe grupe de prematuritate
Danila Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile morfofuncționale ale copiilor prematuri pe grade de prematuritate necesare pentru dezvoltarea produselor funcționale
Danila Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea tehnicilor şi procedeelor de lucru utilizate la confecţionarea bondiţei tradiţionale: studiu preliminar
Ischimji Ana12 , Danila Victoria1 , Ischimji Nicolae1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentație inteligent funcțională pentru sănătate, destinată copiilor cu nevoi speciale
Danila Victoria12 , Balan Stela1 , Curteza Antonela2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Abordarea sistemica de proiectare a produselor funcționale pentru copii
Danila Victoria , Curteza Antonela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing tailored clothing for children with special needs
Danila Victoria
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durability product and impact on promoting sustainable production
Danila Victoria , Ischimji Ana
Technical University of Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea produselor vestimentare cu destinație specială în funcție de gradul de dezvoltare a copiilor noi născuți
Danila Victoria , Curteza Antonela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meșteșugurile de prelucrare a pieilor de la o meserie din pasiune la una pentru tradiție
Ischimji Ana , Danila Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Diversificarea sortimentului de produse vestimentare pentru femei in perioada pre- si post- natala
Danila Victoria , Cojocari Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de organizare compoziţional constructive a produselor de îmbrăcăminte cu destinaţie specială pentru băieţi pe grupe de vârstă
Danila Victoria , Cojocari Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Elaborarea produselor vestimentare cu destinaţie specială prin aplicarea principiului modular
Danila Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma sinergetică în educaţie - o nouă viziune a viitorului
Danila Victoria
Universitatea Tehnică a Moldovei
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20