IBN
Закрыть
Croitoru Nichita
Cuvinte-cheie (133): insecticides (12), Pests (12), testing (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 1.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28

2023 - 4

Comparative research on the structure, dynamics and abundance of beetles from some agricultural crops in northern Moldova-Romania
Talmaciu Mihai1 , Talmaciu Nela1 , Herea Monica1 , Croitoru Nichita2
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 Technical University of Moldova
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi produse cu conținut de acetamiprid, 200 g/l în calitate de insecticide împotriva gândacului din colorado
Panuţa Sergiu1 , Croitoru Nichita1 , Talmaciu Mihai2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul unor insecticide cu conținut de acetamiprid, 200 g/l + cipermetrin, 250 g/l în reducerea dăunătorilor rapiței
Croitoru Nichita
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность протравливания семян пшеницы препаратами на основе действующего вещества Acetamiprid, 200 g/kg, против злаковых мух
Croitoru Nichita , Panuţa Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr în funcție de agrotehnica aplicată
Tălmaciu Nela1 , Herea Monica1 , Croitoru Nichita2 , Panuţa Sergiu2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Aspecte din cariera ştiinţifică a fraţilor Plugaru din Republica Moldova
Timuş Asea , Croitoru Nichita , Chiriţa Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa biologică a unor produse cu conţinut de ALFA-CIPERMETRIN, 200 G/L în combaterea dăunătorilor din plantaţiile de măr
Croitoru Nichita1 , Panuţa Sergiu1 , Talmaciu Mihai2 , Tălmaciu Nela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produsul DECIS EXPERT 100 EC (DELTAMETRIN, 100 G/L), în calitate de insecticid împotriva dăunătorilor grâului
Panuţa Sergiu1 , Croitoru Nichita1 , Talmaciu Mihai2 , Tălmaciu Nela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele aplicării noilor procedee în combaterea dăunătorilor rapiţei de toamnă
Panuţa Sergiu1 , Croitoru Nichita1 , Herea Monica2 , Mocanu Ionela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects regarding the fight against cereals beetle in the conditions of the Republic of Moldova
Panuţa Sergiu1 , Croitoru Nichita1 , Bodescu C.2 , Lacatusu Oana2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Vol. 61, / 2018 / ISSN 1454-7376 / ISSNe 2069-8175
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte în combaterea dăunătorilor Chaetocnima Spp., Atomaria Lenearis în cultura sfeclei-de-zahăr
Croitoru Nichita1 , Panuţa Sergiu1 , Herea Monica2 , Mocanu Ionela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Некоторые особенности борьбы с вредителями сои в условиях Республики Молдова
Кроитору Никита , Пануца Сергей
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность инсектицида на основе Teflub enzuron , 150 g/l, против вредителей сахарной свеклы
Пануца Сергей , Кроитору Никита
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Eficienţa unor noi produse de uz fitosanitar în calitate de insecticide pentru combaterea dăunătorilor prunului
Croitoru Nichita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insecticidul Kolaps 480 SC şi eficienţa lui în combaterea dăunătorilor culturii mărului
Croitoru Nichita , Tropoţel Dina , Gordila Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi secvenţe despre entomologia basarabeană
Croitoru Nichita1 , Timuş Asea1 , Mihailov Irina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Activitatea ştiinţifică a catedrei protecţia plantelor, în perioada anilor 2008-2012.
Croitoru Nichita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea unor produse cu conţinut de lambda-cihalotrin, în combaterea viermelui merelor
Croitoru Nichita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об эффективности инсектицидов на основе Alfa-Cipermetrin в борьбе с комплексом вредителей пшеницы
Tropoţel Dina , Кроитору Никита
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Результаты приминения препарата ŞAMAN, EC, (CLORPIRIFOS, 500G/L + CIPERMETRIN, 50 G/L), в качестве инсектицида против хлебной жужелицы на озимой пшенице, в Республики Молдова
Пануца Сергей , Кроитору Никита
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность препарата ŞAMAN, EC (CLORPIRIFOS, 500 G/L + CIPERMETRIN, 50 G/L), против комплекса вредителей рапса в условиях Республики Молдова
Пануца Сергей , Кроитору Никита
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 9

70 de ani de învăţămînt superior horticol din Republica Moldova, 1940-2010
Balan Valerian, Barbaroş Mihail, Cimpoieş Gheorghe, Conovali Vladimir, Croitoru Nichita, Gumeniuc Iachim, Nicolaescu Gheorghe, Vacarciuc Ion
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Chişinău, 2010 / ISSN 978-9975-64-190-6
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură
Croitoru Nichita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia lepidopterelor dăunătoare plantelor horticole în anii 2008–2010 în Republica Moldova
Timuş Asea1 , Croitoru Nichita1 , Derjanschi Valeriu2 , Panuţa Sergiu1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii formării complexului de boli şi dăunători înntr-o nucărie nou înfiinţată în Republica Moldova
Derjanschi Valeriu1 , Timuş Asea2 , Croitoru Nichita2 , Panuţa Sergiu2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii limitativi ale speciilor de lepidoptere vulnerabile din agrobiotopurile horticole din Republica Moldova
Derjanschi Valeriu1 , Timuş Asea2 , Croitoru Nichita2 , Panuţa Sergiu2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele testării insecticidului Mavrik 240 EW, împotriva principalilor dăunători ai rapiţei
Panuţa Sergiu , Croitoru Nichita , Timuş Asea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый препарат против хлебной жужелицы на озимой пшенице в Республики Молдова
Пануца Сергей , Кроитору Никита , Тимуш Ася
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О результатах государственного испытания инсектицидов против вишневой мухи на вишни и черешни
Pamujac Nicolae , Croitoru Nichita , Panuţa Sergiu , Timuş Asea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность новых препаратов против комплекса вредителей гороха
Кроитору Никита , Пануца Сергей , Тимуш Ася
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Eficacitatea unor produse cu conţinut de Valsaciper 250 EC în combaterea dăunătorilor mazării pentru conservat
Croitoru Nichita , Timuş Asea , Panuţa Sergiu , Gavdiuc Eduard
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea noului insecticid Successor, 400 EC pentru diminuarea densităţii numerice a populaţiilor de insecte dăunătoare a culturii de rapiţă
Croitoru Nichita , Timuş Asea , Panuţa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Rezultatele testării unui nou produs pentru combaterea gândacului ghebos al cerealelor
Croitoru Nichita , Pamujac Nicolae , Timuş Asea , Panuţa Oxana , Gavdiuc Eduard
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou insecticid pentru combaterea dăunătorilor rapiţei de toamnă
Croitoru Nichita , Danilov Nicolai , Panuţa Oxana , Gavdiuc Eduard
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viespea neagră a ulmului (Argesp.) în Republica Moldova şi dezvoltarea acesteia pe ulmul de cîmp - Ulmus minor
Timuş Asea1 , Derjanschi Valeriu2 , Croitoru Nichita1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(40) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1095
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Eficacitatea insecticidului Proteus 110 Odin combaterea dăunătorilor sugători ai graului
Croitoru Nichita , Timuş Asea
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea unor insecticide în combaterea dăunătorilor sugători ai grâului
Croitoru Nichita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea unor insecticide în combaterea gândacului din Colorado la cartof
Croitoru Nichita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viespea neagră a ulmului(Argesp.) în Republica Moldova şi dezvoltarea acesteia pe ulmul de cîmp - Ulmus minor
Timuş Asea1 , Derjanschi Valeriu2 , Croitoru Nichita1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(34) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39