IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2020 - 1

Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr în funcție de agrotehnica aplicată

Tălmaciu Nela , Herea Monica , Croitoru Nichita , Panuţa Sergiu
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Eficienţa biologică a unor produse cu conţinut de ALFA-CIPERMETRIN, 200 G/L în combaterea dăunătorilor din plantaţiile de măr

Croitoru Nichita , Panuţa Sergiu , Talmaciu Mihai , Tălmaciu Nela
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 566-572.
Disponibil online 22 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte în combaterea dăunătorilor Chaetocnima Spp., Atomaria Lenearis în cultura sfeclei-de-zahăr

Croitoru Nichita , Panuţa Sergiu , Herea Monica , Mocanu Ionela
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 587-591.
Disponibil online 22 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produsul DECIS EXPERT 100 EC (DELTAMETRIN, 100 G/L), în calitate de insecticid împotriva dăunătorilor grâului

Panuţa Sergiu , Croitoru Nichita , Talmaciu Mihai , Tălmaciu Nela
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 599-604.
Disponibil online 22 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele aplicării noilor procedee în combaterea dăunătorilor rapiţei de toamnă

Panuţa Sergiu , Croitoru Nichita , Herea Monica , Mocanu Ionela
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 615-621.
Disponibil online 22 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte din cariera ştiinţifică a fraţilor Plugaru din Republica Moldova

Timuş Asea , Croitoru Nichita , Chiriţa Nina
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 553-561.
Disponibil online 22 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Некоторые особенности борьбы с вредителями сои в условиях Республики Молдова

Croitoru Nichita , Panuţa Sergiu
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 358-365.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность инсектицида на основе Teflub enzuron , 150 g/l, против вредителей сахарной свеклы

Panuţa Sergiu , Croitoru Nichita
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 371-378.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Noi secvenţe despre entomologia basarabeană

Croitoru Nichita , Timuş Asea , Mihailov Irina
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 286-294.
Disponibil online 27 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insecticidul Kolaps 480 SC şi eficienţa lui în combaterea dăunătorilor culturii mărului

Croitoru Nichita , Tropoţel Dina , Gordila Natalia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 311-319.
Disponibil online 27 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficienţa unor noi produse de uz fitosanitar în calitate de insecticide pentru combaterea dăunătorilor prunului

Croitoru Nichita
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 339-345.
Disponibil online 27 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Activitatea ştiinţifică a catedrei protecţia plantelor, în perioada anilor 2008-2012.

Croitoru Nichita
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 168-170.
Disponibil online 21 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea unor produse cu conţinut de lambda-cihalotrin, în combaterea viermelui merelor

Croitoru Nichita
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 298-301.
Disponibil online 23 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Об эффективности инсектицидов на основе Alfa-Cipermetrin в борьбе с комплексом вредителей пшеницы

Tropoţel Dina , Croitoru Nichita
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 328-332.
Disponibil online 23 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Результаты приминения препарата ŞAMAN, EC, (CLORPIRIFOS, 500G/L + CIPERMETRIN, 50 G/L), в качестве инсектицида против хлебной жужелицы на озимой пшенице, в Республики Молдова

Panuţa Sergiu , Croitoru Nichita
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. . 56-65.
Disponibil online 10 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность препарата ŞAMAN, EC (CLORPIRIFOS, 500 G/L + CIPERMETRIN, 50 G/L), против комплекса вредителей рапса в условиях Республики Молдова

Panuţa Sergiu , Croitoru Nichita
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. . 30-37.
Disponibil online 10 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 8

Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură

Croitoru Nichita
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 299-302.
Disponibil online 15 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii limitativi ale speciilor de lepidoptere vulnerabile din agrobiotopurile horticole din Republica Moldova

Derjanschi Valeriu , Timuş Asea , Croitoru Nichita , Panuţa Sergiu
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 309-314.
Disponibil online 15 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О результатах государственного испытания инсектицидов против вишневой мухи на вишни и черешни

Pamujac Nicolae , Croitoru Nichita , Panuţa Sergiu , Timuş Asea
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 315-320.
Disponibil online 15 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia lepidopterelor dăunătoare plantelor horticole în anii 2008–2010 în Republica Moldova

Timuş Asea , Croitoru Nichita , Derjanschi Valeriu , Panuţa Sergiu
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 345-352.
Disponibil online 17 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33