IBN
Закрыть
Panuţa Sergiu
Cuvinte-cheie (118): Pests (11), insecticides (10), testing (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2021 - 2

Evaluarea produsului Brevis la normarea încărcăturii de rod în coroana pomilor de măr din soiul Pink Lady
Panuţa Sergiu1 , Peşteanu Ananie1 , Mihov Dumitru2 , Ivanov Alexei2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 SRL”Terra Vitis”
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală şi perspectivele dezvoltării ramurii florii-soarelui în Republica Moldova
Zbancă Andrei , Panuţa Sergiu , Şarban Vasile , Negritu Ghenadie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Cercetări asupra populației de carabide din plantațiile pomicole de măr în funcție de agrotehnica aplicată
Tălmaciu Nela1 , Herea Monica1 , Croitoru Nichita2 , Panuţa Sergiu2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership styles analysis of the plant production chain
Iacobache (Lungu) Adelina1 , Panuţa Sergiu2 , Brezuleanu Stejărel1
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 State Agrarian University of Moldova
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 24 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Researches on leadership abilities projection
Iacobache (Lungu) Adelina1 , Panuţa Sergiu2 , Brezuleanu Stejărel1
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 State Agrarian University of Moldova
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 24 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Eficienţa biologică a unor produse cu conţinut de ALFA-CIPERMETRIN, 200 G/L în combaterea dăunătorilor din plantaţiile de măr
Croitoru Nichita1 , Panuţa Sergiu1 , Talmaciu Mihai2 , Tălmaciu Nela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produsul DECIS EXPERT 100 EC (DELTAMETRIN, 100 G/L), în calitate de insecticid împotriva dăunătorilor grâului
Panuţa Sergiu1 , Croitoru Nichita1 , Talmaciu Mihai2 , Tălmaciu Nela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele aplicării noilor procedee în combaterea dăunătorilor rapiţei de toamnă
Panuţa Sergiu1 , Croitoru Nichita1 , Herea Monica2 , Mocanu Ionela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte în combaterea dăunătorilor Chaetocnima Spp., Atomaria Lenearis în cultura sfeclei-de-zahăr
Croitoru Nichita1 , Panuţa Sergiu1 , Herea Monica2 , Mocanu Ionela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Некоторые особенности борьбы с вредителями сои в условиях Республики Молдова
Кроитору Никита , Пануца Сергей
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность инсектицида на основе Teflub enzuron , 150 g/l, против вредителей сахарной свеклы
Пануца Сергей , Кроитору Никита
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularităţile acţiunii unor produse de uz fitosanitar în combaterea dăunătorilor prunului
Panuţa Sergiu , Tropoţel Dina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele testării insecto-acaricidului Invert 1,8 EC (Abamectin, 18 G/L), a companiei “Adama Agricultural Solutions S.R.L.”, în combaterea dăunătorilor culturii mărului
Panuţa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Noi produse în sistemul de protecţie integartă a prunului
Panuţa Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele testării de stat a preparatului Kohinor 200 SL, în calitate de insecticid împotriva dăunătorilor rapiţei
Panuţa Sergiu1 , Soare Constantin2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Makhteshim Agan
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Результаты приминения препарата ŞAMAN, EC, (CLORPIRIFOS, 500G/L + CIPERMETRIN, 50 G/L), в качестве инсектицида против хлебной жужелицы на озимой пшенице, в Республики Молдова
Пануца Сергей , Кроитору Никита
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность препарата ŞAMAN, EC (CLORPIRIFOS, 500 G/L + CIPERMETRIN, 50 G/L), против комплекса вредителей рапса в условиях Республики Молдова
Пануца Сергей , Кроитору Никита
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 7

Evoluţia lepidopterelor dăunătoare plantelor horticole în anii 2008–2010 în Republica Moldova
Timuş Asea1 , Croitoru Nichita1 , Derjanschi Valeriu2 , Panuţa Sergiu1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii formării complexului de boli şi dăunători înntr-o nucărie nou înfiinţată în Republica Moldova
Derjanschi Valeriu1 , Timuş Asea2 , Croitoru Nichita2 , Panuţa Sergiu2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii limitativi ale speciilor de lepidoptere vulnerabile din agrobiotopurile horticole din Republica Moldova
Derjanschi Valeriu1 , Timuş Asea2 , Croitoru Nichita2 , Panuţa Sergiu2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29