IBN
Закрыть
Nicolaescu Gheorghe
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 6

Analiza condițiilor climatice în diferite plaiuri viticole în contextul dezvoltării durabile a viticulturii
Godoroja Mariana1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Voinesco Cornelia1 , Mogîldea Olga1 , Procopenco Valeria1 , Vacarciuc Liviu1 , Dosca Ion1 , Neamţu Cristina1 , Chimacovschi Aliona1 , Griza Ina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sectorului agroalimentar prin prisma riscurilor și performanțelor
Nicolaescu Gheorghe1 , Cotoros Inga12 , Cociorva Svetlana1 , Midari Veronica1 , Nicolaescu Ana1 , Nicolaescu Ana Maria12 , Voinesco Cornelia1 , Procopenco Valeria1 , Novac Tatiana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile înființării plantațiilor viticole cu soiuri de masă după sistemul de conducere pergola
Dosca Ion , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul specialiștilor în domeniul agroalimentar la dezvoltarea entităților prin prisma riscurilor și performanțelor
Midari Veronica1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Godoroja Mariana1 , Mogîldea Olga1 , Cociorva Svetlana1 , Nicolaescu Ana1 , Novac Tatiana1 , Cotoros Inga12 , Voinesco Cornelia1 , Nicolaescu Ana Maria12 , Procopenco Valeria1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea speciilor familiei Vitaceae Juss. În peisagistică
Neamţu Cristina , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности развития кустов винограда технического направления после восстановительной обрезки
Кимаковски Алёна , Николаеску Г.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Aplicarea preparatului GOBBI GIB 2LG în tehnologia cultivării a soiului Apiren Beauty Seedless
Derendovscaia Antonina , Nicolaescu Gheorghe , Mihov Dumitru , Secrieru Silvia , Godoroja Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea şi dezvoltarea butucilor de soiul Rară Neagră în funcţie de regiunea de cultivare
Mogîldea Olga1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Corobca Vladimir2 , Godoroja Mariana1 , Nicolaescu Ana Maria3 , Golovatic Viorel2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Oficiul Naţional al Viei și Vinului (ONVV),
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonid Kolesnik – om emerit in domeniul viticulturii si vinificatie
Vacarciuc Liviu , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leonid Kolesnik – om emerit in domeniul viticulturii si vinificatie
Vacarciuc Liviu , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recolta şi calitatea soiului Fetescă Neagră în funcţie de condiţiile de creştere
Mogîldea Olga1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Corobca Vladimir2 , Godoroja Mariana1 , Nicolaescu Ana Maria2 , Golovatic Viorel3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Oficiul Naţional al Viei și Vinului (ONVV)
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un grand ampelos la catedra „viticultură și vinificație” a UASM
Vacarciuc Liviu , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние и перспективы развития виноградарства в Республике Молдова
Николаеску Г.1 , Балан Валериан1 , Николаеску Ана2 , Годорожа Мариана1 , Могылдя Олга1 , Николаеску Ана Мария3 , Прокопенко Валерия1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 SRL NGA Infoconsulting,
3 Молдавская экономическая академия
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Gheorghe Caldare – ctitor a peste 50 de promoții de specialiști în sectorul vitivinicol
Vacarciuc Liviu , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение гиббереллина в технологии производства столовых сортов винограда
Дерендовская Антонина1 , Николаеску Г.1 , Секриеру Сильвия1 , Михов Дмитрий1 , Кара Сергей2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

În memoram. Elizaveta Moroşan, conferenţiar universitar, doctor în agricultură (24.07.1940 – 16.06.2016)
Cimpoieş Gheorghe , Vrancean Vasile , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A plecat la cele veşnice marele maestru al viei şi vinului, Valeriu D. Cotea
Cimpoieş Gheorghe , Nicolaescu Gheorghe , Vacarciuc Liviu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustrul savant Ignat Șandru la 80 ani
Bratco Dumitru1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Cebotari Valeriu1 , Vacarciuc Liviu2 , Perstniov Nicolae2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O carte mult aşteptată: „Vinul: alte vremuri, alte dimensiuni ”
Lupu Viorica1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Prida Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Asociaţiei Producătorilor de Vinuri IG „Codru”
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aplicarea preparatului Gobbi GIB 2LG în tehnologia cultivării a soiului Apiren beauty seedless
Derendovscaia Antonina , Nicolaescu Gheorghe , Mihov Dumitru , Secrieru Silvia , Procopenco Valeria , Godoroja Mariana , Lungu Cornelia , Mihov Varvara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46