Produsul DECIS EXPERT 100 EC (DELTAMETRIN, 100 G/L), în calitate de insecticid împotriva dăunătorilor grâului
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
767 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-30 08:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.11:632.951 (4)
Хлебные злаки. Зерновые культуры (648)
Повреждения растений. Вредители растений. Болезни растений. Защита растений (951)
SM ISO690:2012
PANUŢA, Sergiu, CROITORU, Nichita, TALMACIU, Mihai, TĂLMACIU, Nela. Produsul DECIS EXPERT 100 EC (DELTAMETRIN, 100 G/L), în calitate de insecticid împotriva dăunătorilor grâului. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor: Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”, 1-2 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, Vol. 47, pp. 599-604. ISBN 978-9975-64-296-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47, 2018
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2018

Produsul DECIS EXPERT 100 EC (DELTAMETRIN, 100 G/L), în calitate de insecticid împotriva dăunătorilor grâului

CZU: 633.11:632.951

Pag. 599-604

Panuţa Sergiu1, Croitoru Nichita1, Talmaciu Mihai2, Tălmaciu Nela2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2019


Rezumat

The Republic of Moldova is in a very favourable area for an advantageous development of a wide range of pests of cereal crops. In the grain crops from the Republic of Moldova are often spreading and causing damage many insect species including: Eurygaster integriceps, E. austriaca, E. maura, Aelia acuminata, A. rostrota, Dolycoris baccarum, Pentatoma rufipes, Mesocerus marginatus, Carpocoris fuscispinus, Palomena viridissima. More common are species from the genres Eurygaster and Aelia, which frequently attack wheat and grass seed crops. The wheat crops can also be attacked by other pests such as Grass aphids - Schizaphis graminum, Macrosiphun avenae, also by Macrosteles laevis, Haplothrips tritici, Anisoplia sp., Oulema melanopus, etc. In order to reduce the level of population development below the economical threshold above mentioned species pests in wheat crops we must to involve the use of a complex of agro-technical, biological and chemical methods – which represent integrated protection. In the same time, for a successful protection of grain crops by pests it is necessary to carry out a series of prophylactic and phytotherapeutic measures during of each growing season of the year.

Cuvinte-cheie
Wheat, Pests, Haplothrips tritici, Schizaphis graminum, Eurygaster integriceps, testing, insecticides