Un instrument modern de promovare a normelor limbii literare: Ghidul electronic interactiv de exprimare corectă în limba română
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
709 24
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-22 22:24
SM ISO690:2012
DRUŢĂ, Inga, VARZARI, Elena, VIERU, Lidia, VLAS, Mariana. Un instrument modern de promovare a normelor limbii literare: Ghidul electronic interactiv de exprimare corectă în limba română. In: Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere: În memoriam: 85 de ani de la naştere, 17 mai 2019, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2019, 2019, pp. 14-20. ISBN 978-9975-149-05-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere 2019
Simpozionul "Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română"
Chişinău, Moldova, 17 mai 2019

Un instrument modern de promovare a normelor limbii literare: Ghidul electronic interactiv de exprimare corectă în limba română


Pag. 14-20

Druţă Inga1, Varzari Elena2, Vieru Lidia1, Vlas Mariana1
 
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 martie 2020


Rezumat

În prezent, conținutul digital devine tot mai important, iar publicul caută tot mai frecvent resurse electronice. ghidul electronic interactiv de exprimare corectă în limba română – o primă realizare în domeniu – este un instrument valoros și accesibil tuturor, contribuind la perfecţionarea exprimării în limba română a beneficiarilor proiectului. Caracterul interactiv al aplicației facilitează învățarea activă a formelor și construcțiilor corecte în limba română.

Today, digital content is becoming increasingly important, and the public is frequently looking for electronic resources. The interactive electronic guide to correct expression in romanian – a first achievement in the field – is a valuable and accessible tool for all, contributing to the improvement of the Romanian language of the beneficiaries of the project. The interactive character of the application facilitates the active learning of the right forms and constructions in Romanian.

Cuvinte-cheie
limba română literară, normele limbii române literare, informatizarea limbii române, ghid de exprimare corectă, interactivitate,

Romanian literary language, norms of romanian literary language, informatization of romanian, guide to correct expression, interactivity