IBN
Închide
Varzari Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2023 - 2

Economic Metaphors in the Language of the Mass Media Course
Varzari Elena , Stanțieru Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9. 2023. Bălţi. ISBN 978-9975-161-34-3.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The educational use of subtitled video materials in foreign language instruction
Varzari Elena , Stanțieru Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Quality teaching for future
2023. Bălți. ISBN 978-9975-3596-2-7.
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Teaching the Speech Act of Praise via the Phenomenon-Based Approach
Varzari Elena
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Correlation of the Concepts of "Speech Genre" and "Speech Act" in Modern Pragmalinguistics
Varzari Elena
"Alecu Russo" State University of Balti
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii și antiexpresii latinești în comunicarea actuală
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latin as part of independent academic learning
Varzari Elena
Moldova State University
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Model de optimism şi de exigenţă
Varzari Elena , Manolii Adela
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul cetății Limba Română
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(252) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un instrument modern de promovare a normelor limbii literare: Ghidul electronic interactiv de exprimare corectă în limba română
Druţă Inga1 , Varzari Elena2 , Vieru Lidia1 , Vlas Mariana1
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Expresii latinești cu funcție de marcare discursivă
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Expresivitatea elementelor latineşti în comunicarea ştiinţifică
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing Flipped Classroom Practices in Moldovan Universities
Varzari Elena , Ceh Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 3. 2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-9904-9-3..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standardele limbajului ştiinţific şi strategiile de comunicare a ştiinţei
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Sferele de funcţionare a expresiilor latineşti  nou-formate în limbile moderne
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Realizarea categoriei coerenţei în scrierea academică a studenţilor
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reassessing the Role of Learners’ Native Language in Foreign Language Teaching
Varzari Elena , Stanțieru Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-36-7.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mijloc de comprimare a informaţiei în text – cuvintele înaripate
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația militară – un nou domeniu de cercetare științifică
Varzari Elena
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Maximele şi expresiile latineşti – mărci ale modalităţii textuale subiective
Varzari Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Caracterul persuasiv al textului ştiinţific (recenzia textului specializat)
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Potenţialul pragmatic al maximelor şi expresiilor latineşti
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Aspecte pragmatice ale titlului de text
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(40) / 2010 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Modalităţi de redare a oralităţii la nivel superfrastic prin intermediul topicii
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Topică obiectivă –Topică subiectivă: Necesitatea unei delimitări în cronicile româneşti
Varzari Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-3(127) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Topica letopiseţelor din perspectivă transfrastică
Varzari Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 12(126) / 2005 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topica şi organizarea textuală în cronicile româneşti din secolele XVII – XVIII
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Note privind interperetarea noţiunilor mitologice la lecţia de latină
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(28) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Formarea abilităţilor de a traduce un text la lecţia de latină
Varzari Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(19) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28