Principiile de elaborare al algoritmelor de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie ţinînd cont de factorii aleatori
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
304 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 11:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314.18.3.21 (1)
Electrotehnică (911)
SM ISO690:2012
ERHAN, Fiodor; VOINESCO, Dinu; MALAI, Cristian. Principiile de elaborare al algoritmelor de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie ţinînd cont de factorii aleatori. In: Inginerie agrară şi transport auto. Vol.51, 4-5 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 204-210. ISBN 978-9975-64-300-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51, 2018
Simpozionul "Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto"
Chișinău, Moldova, 4-5 octombrie 2018

Principiile de elaborare al algoritmelor de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie ţinînd cont de factorii aleatori


CZU: 621.314.18.3.21
Pag. 204-210

Erhan Fiodor, Voinesco Dinu, Malai Cristian
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 februarie 2020


Rezumat

Reliability of distributive systems of power supply of consumers is multicriteria function. Therefore when developing algorithms for determination of optimum level of reliability of distributive networks it is necessary to consider the probabilistic nature of change of the corresponding indicators. In submitted articles the mathematical model and an algorithm is developed for determination of optimum level of reliability of systems of power supply taking into account probabilistic change of indicators of reliability of components.

Cuvinte-cheie
reliability, distributive systems of power supply, mathematical model, algorithm, optimum level of reliability