IBN
Închide
Malai Cristian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Instalație robustă pentru întreprinderile din sectorul agrar
Popescu Victor , Malai Leonid , Balan Mihail , Volconovici Onorin , Malai Cristian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Надежная установка для домашних хозяйств
Попеску Виктор , Малай Леонид , Волконович Онорин , Малай Кристян
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Elaborarea concasorului monofazat pentru producerea nutrețurilor în condiții de casă
Malai Cristian , Voloșciuc Marian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 72-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-64-308-5.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дробильная машина с однофазным двигателем в мощностью 3 квт, разработанная для производства кормов в домашних условиях
Малай Кристян
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Техника и технологии в аграрном производствеІ Международная студенческая Интернет-конференция
Ediția 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование возобновляемых источников энергии
Малай Кристян
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Техника и технологии в аграрном производствеІ Международная студенческая Интернет-конференция
Ediția 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Metoda de elaborare a sistemului unificat de echipament electric al liniilor tehnologice de prelucrare a laptelui cu consum redus de energie electrică
Cuşnir Mihail , Volconovici Augustin , Slipenchi Victorin , Daicu Anatol , Ucevatchin Alexandru , Volconovici Onorin , Malai Cristian , Popa Alexandru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de elaborare al algoritmelor de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie ţinînd cont de factorii aleatori
Erhan Fiodor , Voinesco Dinu , Malai Cristian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem eolian de transformare a fluxului de aer obținut la mișcarea autovehiculelor în energie electrică
Dobrea Victor , Malai Cristian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Renewable energy and the connection problems to the distribution system
Malai Cristian
State Agrarian University of Moldova
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5..
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9