IBN
Închide
Erhan Fiodor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Analiza regimurilor nesimetrice în circuitele electrice însoţite de arcul voltaic
Erhan Fiodor , Rotari Viorel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea indicatorilor de fiabilitate a sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Erhan Fiodor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de elaborare al algoritmelor de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie ţinînd cont de factorii aleatori
Erhan Fiodor , Voinesco Dinu , Malai Cristian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка функциональной надежности компактных линий электропередачи напряжением 10КВ
Постолатий В.М.1 , Быкова Е.В.1 , Ерхан Федор2
1 Институт энергетики,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Algoritm de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie ţinînd cont de factorii aleatori
Erhan Fiodor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritm de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie ţinînd cont de factorii aleatori
Erhan Fiodor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă asupra fiabilităţii utilajului  electroenergetic din reţelele de distrubuţie
Erhan Fiodor , Voinescu Dinu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența regimurilor nesimetrice asupra fiabilității  utilajului electroenergetic din reţelele de distrubuţie
Erhan Fiodor , Voinesco Diana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analiza indicatorilor de fiabilitate a utilajului electrotehnic din reţelele de distrubuţie
Erhan Fiodor , Voinesco Diana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Erhan Fiodor1 , Lupusor Irina1 , Felia I.2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Oradea
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние несимметричных режимов на качества электрической энергии в распределительных сетях
Ерхан Федор1 , Погорлецкий Вячеслав2 , Кондратюк Т.2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Influenţa regimurilor nesimetrice asupra fiabilităţii echipamentelor electrice
Erhan Fiodor1 , Felia I.2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Oradea
Inginerie agrară şi transport auto.Lucrări ştiinţifice
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методология составления алгоритмов оптимизации функциональной надежности распределительных систем с учетом влияния вероятностых факторов
Ерхан Федор1 , Лукьяненко Е.2 , Погорлецкий Вячеслав3
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт электродинамики НАН Украины,
3 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Inginerie agrară şi transport auto.Lucrări ştiinţifice
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Erhan Fiodor , Popescu Victor , Voinescu Dinu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calculul indicatorilor de fiabilitate a sistemelor de distribuţie a energiei electrice din Republica Moldova
Erhan Fiodor , Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependenţa dintre regimurile tranzitorii şi cele nesimetrice în sistemele de distribuţie
Erhan Fiodor , Lupusor Irina , Popescu Victor , Voinescu Dinu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă asupra intensităţii energetice ale produselor agricole
Erhan Fiodor1 , Mocanu Anastasia2 , Rotari Vasilisa1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodica de determinare a intensităţii energetice la producerea produselor agricole
Erhan Fiodor1 , Mocanu Anastasia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Problema optimizării fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Erhan Fiodor , Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(15) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-88. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Influenţa regimurilor nesimetrice asupra fiabilităţii echipamentelor electrice
Erhan Fiodor , Popescu Valentina , Lupusor Irina , Mocanu Anastasia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(12) / 2010 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24