Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
372 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-08 03:11
SM ISO690:2012
ZAMORZAEVA, Irina; BAHŞIEV, Aighiuni; MIHNEA, Nadejda. Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 21-22 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 21. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties

DOI: https://doi.org/10.53040/9789975566957.16

Pag. 21-21

Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Zamorzaeva, I.A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Bahşiev, A.G.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mihnea, N.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-56-695-7</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>