Distinctivitatea plantelor dublu-haploide de orz de primăvară față de forma inițială
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
490 27
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-14 15:44
SM ISO690:2012
ANDRONIC, Larisa; SMEREA, Svetlana; SCHIN, Victoria; MĂRÎI, Liliana; RACU, Vadim. Distinctivitatea plantelor dublu-haploide de orz de primăvară față de forma inițială. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 21-22 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 22. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Distinctivitatea plantelor dublu-haploide de orz de primăvară față de forma inițială

DOI: https://doi.org/10.53040/9789975566957.17

Pag. 22-22

Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Schin Victoria, Mărîi Liliana, Racu Vadim
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020