Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
371 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-08 03:11
SM ISO690:2012
ZAMORZAEVA, Irina; BAHŞIEV, Aighiuni; MIHNEA, Nadejda. Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 21-22 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 21. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties

DOI: https://doi.org/10.53040/9789975566957.16

Pag. 21-21

Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Estimation of phytoplasmosis and productivity in some moldavian tomato varieties</p>">
<meta name="citation_author" content="Zamorzaeva Irina">
<meta name="citation_author" content="Bahşiev Aighiuni">
<meta name="citation_author" content="Mihnea Nadejda">
<meta name="citation_publication_date" content="2019">
<meta name="citation_collection_title" content="Biotehnologii avansate – realizări şi perspective">
<meta name="citation_volume" content="Ediţia V-a">
<meta name="citation_firstpage" content="21">
<meta name="citation_lastpage" content="21">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/21-21_10.pdf">