Применение БИО- и ДНК-технологий в ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова»
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
317 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-01 12:57
SM ISO690:2012
ВЛАСОВ, В.; МУЛЮКИНА, Нина; ЗЕЛЕНЯНСКАЯ, Наталия; ГЕРЕЦКИЙ, Р.. Применение БИО- и ДНК-технологий в ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова». In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 21-22 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 20. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Применение БИО- и ДНК-технологий в ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова»

DOI: https://doi.org/10.53040/9789975566957.15

Pag. 20-20

Власов В., Мулюкина Нина, Зеленянская Наталия, Герецкий Р.
 
Национальный Научный Центр "Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова", Одесса
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020