Finanţarea proiectului de investiţii „Grădina de trandafiri a Iulitei” prin credit bancar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
116 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-06 11:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.777:[005.8:665.526] (1)
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (397)
Management (841)
Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rășine (37)
SM ISO690:2012
TIRLEA, Mariana-Rodica; BÎRCA, Iulita. Finanţarea proiectului de investiţii „Grădina de trandafiri a Iulitei” prin credit bancar. In: Economica. 2019, nr. 4(110), pp. 62-77. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136

Finanţarea proiectului de investiţii „Grădina de trandafiri a Iulitei” prin credit bancar

Financing the “Iulita’s Roses Garden” Investment Project through Bank Credit


CZU: 336.777:[005.8:665.526]
JEL: E40, E50, E59.
Pag. 62-77

Tirlea Mariana-Rodica1, Bîrca Iulita2
 
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2020


Rezumat

Finanţarea reprezintă una dintre problemele majore pentru implementarea proiectului „Grădina de trandafiri a Iulitei”, deoarece finanțarea presupune, pe lângă fondurile obținute din finanţarea europeană, și un aport al beneficiarului. Obţinerea surselor pentru cofinanţare este dificilă, uneori, chiar imposibilă, ţinând cont de faptul că resursele financiare sunt limitate şi accesul la creditele bancare presupune îndeplinirea unor cerinţe şi condiţii impuse de către bancă. Cofinanţarea se poate realiza fie din surse proprii, fie din surse atrase, care comportă caracter rambursabil. În situaţia acestui proiect, creditul bancar reprezintă soluţia pentru cofinanţarea proiectului. Scopul cercetării, efectuate în această lucrare, constă în identificarea surselor atrase de finanțare de natura creditelor bancare pentru beneficiarul proiectului intitulat „Grădina de trandafiri a Iulitei” pentru partea de cofinanțare a proiectului. Realizarea acestui proiect, indiscutabil, va contribui şi la dezvoltarea mediului rural.

Financing represents one of the major problems for the implementation of the “Iulita’s roses garden”, as financing involves, in addition to the funds obtained from the European financing, also a contribution of the beneficiary. Obtaining sources for co-financing is difficult, sometimes even impossible, given that financial resources are limited and access to bank credits implies the fulfilment of requirements and conditions imposed by the bank. Co-financing may be provided either from own sources or from attracted sources that are reimbursable. Under this project, bank credit represents the solution for co-financing the project. The purpose of the research, carried out in this paper, is to identify the sources attracted by the financing of the nature of the bank credits for the beneficiary of the project entitled “Iulita’s roses garden” for the co-financing part of the project. Undoubtedly, the realization of this project will contribute to the development of the rural environment

Cuvinte-cheie
cheltuieli totale, cofinanţare, credit bancar, dezvoltare, finanţare, finanţare europeană, impozit pe venit, proiect, venituri totale,

total expenditure, co-financing, bank credit, development, financing, European financing, income tax, project, total income