Elaborarea metodicii de secţionare cu soluţie HF pentru depistarea modificărilor structurale în sticla de geam tratată termochimic cu reagenți gazoși ce conțin fluorură și clorură
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
230 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
666.1.053.65 (3)
Industria sticlei. Ceramică. Ciment și beton (26)
SM ISO690:2012
CURICHERU, Galina; ŞARAGOV, Vasilii. Elaborarea metodicii de secţionare cu soluţie HF pentru depistarea modificărilor structurale în sticla de geam tratată termochimic cu reagenți gazoși ce conțin fluorură și clorură. In: Orientări actuale în cercetarea doctorală. Ediţia a VIII-a, 15 septembrie 2018, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 119-123. ISBN 978-9975-50-236-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a, 2019
Conferința "Orientări actuale în cercetarea doctorală"
Bălți, Moldova, 15 septembrie 2018

Elaborarea metodicii de secţionare cu soluţie HF pentru depistarea modificărilor structurale în sticla de geam tratată termochimic cu reagenți gazoși ce conțin fluorură și clorură


CZU: 666.1.053.65
Pag. 119-123

Curicheru Galina, Şaragov Vasilii
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2019


Rezumat

There has been developed a technique of section etching by HF solution to be used for the analysis of surface layers of sheet glass subjected to thermochemical treatment with fluorine- and chlorine-containing gaseous reagents. Factors influencing the dissolution rate of sheet glass subjected to HF solution have been revealed. We investigated the stability of the dissolution rate of sheet glass depending on the thickness of dissolved layer during one etching. The article also discusses the graphs of dissolution rate of the surface layers of sheet glass, modified by difluorochloromethane, depending on the thickness of the dissolved layer during one etching.

Cuvinte-cheie
sheet glass, technique of section etching by HF solution, surface layer, dissolution rate, structure, thermochemical treatment, difluorochloromethane