Socializarea la vârsta preșcolară și rolul parteneriatului grădiniță-familie în acest proces
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
177 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-06 19:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.614:373.21 (1)
Psihologie socială (473)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (689)
SM ISO690:2012
ANDRASCIUC, Vasilica; CHIRICĂ, Galina. Socializarea la vârsta preșcolară și rolul parteneriatului grădiniță-familie în acest proces. In: Orientări actuale în cercetarea doctorală. Ediţia a VIII-a , 15 septembrie 2018, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 114-119. ISBN 978-9975-50-236-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a , 2019
Conferința "Orientări actuale în cercetarea doctorală"
Bălți, Moldova, 15 septembrie 2018

Socializarea la vârsta preșcolară și rolul parteneriatului grădiniță-familie în acest proces


CZU: 316.614:373.21
Pag. 114-119

Andrasciuc Vasilica, Chirică Galina
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2019


Rezumat

Socialization is a process in which subjects or beneficiaries can play an active role, and which also involves interaction between people. Maintaining balance can bring harmony and can generate productivity, leading to a state of well-being and performance. Balance is installed when an individual is able to cope effectively with the environment. The success of the child in life also contributes to the main educational factors: the family, the kindergarten and the school. The parent is primarily responsible for raising, educating and educating the child, he is "the first andindispensable teacher in a child's life".

Cuvinte-cheie
socialization, socialization process, preschool, pre-school age, development, family, educator, kindergarten