Alternative de predare-învățare: strategia FLIPPED CLASSROOM în cadrul orelor de informatică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
170 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-15 15:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004(072) (1)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1759)
SM ISO690:2012
GUȚU, Maria; DUMBRĂVEANU, Roza. Alternative de predare-învățare: strategia FLIPPED CLASSROOM în cadrul orelor de informatică. In: Orientări actuale în cercetarea doctorală. Ediţia a VIII-a , 15 septembrie 2018, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, pp. 123-126. ISBN 978-9975-50-236-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a , 2019
Conferința "Orientări actuale în cercetarea doctorală"
Bălți, Moldova, 15 septembrie 2018

Alternative de predare-învățare: strategia FLIPPED CLASSROOM în cadrul orelor de informatică


CZU: 004(072)
Pag. 123-126

Guțu Maria, Dumbrăveanu Roza
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2019


Rezumat

This article presents the impact of the Flipped Classroom strategy on the teaching and learning process of informatics in school and it focuses on the Flipping Blooms’ Taxonomy, SWOT analisys of the implementation of this strategy and some steps to follow in order to create a successful Flipped Classroom. This strategy, in which students learn at their own pace, promotes personalized education opportunities, being easy to apply in any classroom, costing not so much involving little financial support for implementation, and helping self-directed learning.

Cuvinte-cheie
Flipped Classroom strategy, Flipping Blooms Taxonomy, Flipped Classroom implementation, Flipped Learning Global Initiative