Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
521 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-03 20:42
SM ISO690:2012
MORGOCI, Lidia, COADĂ, Viorica. Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia. In: Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2019, Ediția 68, pp. 10-12. ISBN 978-9975-76-280-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2019
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia


Pag. 10-12

Morgoci Lidia, Coadă Viorica
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-86030</doi_batch_id>
<timestamp>1701402284</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-76-280-9</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Lidia</given_name>
<surname>Morgoci</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Viorica</given_name>
<surname>Coadă</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>10</first_page>
<last_page>12</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>