„Великое испытание” бытом в повести „Обмен” Юрия Трифонова
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
645 0
SM ISO690:2012
ГРОСУ, Светлана, ТАБУРЧАНУ, Полина. „Великое испытание” бытом в повести „Обмен” Юрия Трифонова. In: Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2019, Ediția 68, pp. 103-106. ISBN 978-9975-76-280-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2019
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

„Великое испытание” бытом в повести „Обмен” Юрия Трифонова


Pag. 103-106

Гросу Светлана, Табурчану Полина
 
Тираспольский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2019


Rezumat

În articol se cercetează opera lui Iurii Trifonov, reprezentant al „prozei urbane” și al „culturii neoficiale” din literatura rusă în anii 60-80 ai sec. XX. Scriitorul într-un mod realist redă complexitatea relațiilor de familie în ciclul „Povestiri moscovite”. Autorul face o introspecție în caracterul omului urban obișnuit, descriind degradarea intelectualului sub influența vieții cotidiene.

The article explores the work of Iurii Trifonov, representative of "urban prose" and "unofficial culture" from Russian literature in the 60s-80s of 20th century. The writer, in a realistic way, renders the complexity of family relationships in the "Moscow Stories" cycle. The author makes an insight into the character of ordinary urban man, describing the degradation of the intellectual under the influence of everyday life.

Cuvinte-cheie
proza urbană, existenţă, realitate, trai zilnic, erou intelectual, moravuri,

urban prose, existence, reality, daily living, intellectual hero, morals