Cadrul normativ național și internațional care reglementează înfăptuirea măsurilor speciale de investigaţii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
107 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-09 15:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.132 (29)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (678)
SM ISO690:2012
MUZÎCANT, Ruslan. Cadrul normativ național și internațional care reglementează înfăptuirea măsurilor speciale de investigaţii. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), pp. 32-35. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X

Cadrul normativ național și internațional care reglementează înfăptuirea măsurilor speciale de investigaţii

National and international regulatory framework governing the implementation of special investigative measures


CZU: 343.132
Pag. 32-35

Muzîcant Ruslan
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2019


Rezumat

În prezentul articol științific, autorul încearcă să elucideze principalele trăsături definitorii care stau la baza înfăptuirii unor măsuri speciale de investigații. Cunoaşterea insuficientă de către ofiţerii de investigaţii a legislaţiei în domeniul activităţii speciale de investigaţii, tacticilor şi metodelor de efectuare a măsurilor de investigaţii, are ca o consecință încălcarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor. În acest sens, ne propunem ca obiectiv, informarea detaliată a subiecților activității speciale de investigație care sunt prevederile juridice naționale și internaționale ce necesită a fi cunoscute în realizarea cu succes a măsurilor speciale de investigație

In this scientific article, the author attempts to elucidate the main defining features that underlie the conduct of special investigative measures.Insufficient knowledge by the investigation officers of the legislation in the field of the special activity of investigations, tactics and methods of carrying out investigation measures, has as a consequence the violation of the rights, freedoms and legitimate interests of the citizens.In this regard, we aim to provide detailed information on the subjects of the special investigation activity, which are the national and international legal provisions that need to be known in order to successfully carry out the special investigation measures.

Cuvinte-cheie
cadrul normativ național și internațional, subiecții activității speciale de investigație, măsurile speciale de investigații, drepturile, libertățile și intereselor legitime ale cetățenilor,

national and international regulatory framework, the subjects of the special investigation activity, special investigative measures, the rights, freedoms and legitimate interests of citizens