Coraportul dintre capacitatea juridică a subiectului de drept și capacitatea delictuală a subiectului răspunderii juridice în teoria generală a dreptului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
132 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 19:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.12 (225)
Tipuri și forme ale dreptului (555)
SM ISO690:2012
DOBÎNDA, Vasile. Coraportul dintre capacitatea juridică a subiectului de drept și capacitatea delictuală a subiectului răspunderii juridice în teoria generală a dreptului. In: Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), pp. 28-32. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X

Coraportul dintre capacitatea juridică a subiectului de drept și capacitatea delictuală a subiectului răspunderii juridice în teoria generală a dreptului


CZU: 340.12
Pag. 28-32

Dobînda Vasile
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2019


Rezumat

Întru analiza multilaterală a noțiunii de subiect al răspunderii juridice este necesară referirea la caracteristicile cele mai importante ale subiectului de drept evidențiate în cadrul Teoriei generale a dreptului. Premisă ca individul să fie subiect de drept este recunoașterea capacității ei juridice de legea în vigoare, așa cum persoana poate dobândi calitatea de subiect al răspunderii juridice, dacă întâlnește două condiții fundamentale: are capacitatea de a răspunde și de a acționa în mod liber. În articolul de față sunt expuse câteva considerații referitoare la conținutul și definiția capacității delictuale a subiectului răspunderii juridice

For the multilateral analysis the notion of the subject of legal responsibility, it is necessary to refer to the most important characteristics of the legal subject highlighted in the general Theory of Law. The prerequisite for the individual to be subject of law is the recognition of his legal capacity by the law in force, as the person can acquire the status of subject of legal responsibility, if he meets two fundamental conditions: the ability to respond and to act freely. This article presents some considerations regarding the content and definition of the criminal capacity of the subject of legal liability.

Cuvinte-cheie
răspundere juridică, subiect de drept, capacitate juridică, subiect al răspunderii juridice, capacitate delictuală,

legal liability, subject of law, legal capacity, subject of legal responsibility, criminal capacity