Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
142 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-19 23:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.12:396.2:347.962.1 (3)
Tipuri și forme ale dreptului (572)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (891)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (545)
SM ISO690:2012
BOBROVA, Iulia. Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019, nr. 3(37), pp. 5-9. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130

Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз

Gender features of judge’s psychological portrait: the teoretical and legal analіz


CZU: 340.12:396.2:347.962.1
Pag. 5-9

Bobrova Iulia
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2019


Rezumat

У статті здійснено аналіз комплексу особистісно-професійних суддівських характеристик, які становлять його психологічний портрет у ґендерному розрізі. Встановлено, що актуальність проблеми ґендерних відмінностей особистісних властивостей зумовлена впливом ґендерних стереотипів на професійну діяльність судді. Узагальнено класичний набір особистісних суддівських якостей із розмежуванням його на жіночі та чоловічі, визначено позитивні та негативні їх сторони. На підставі проведеного дослідження визначено ґендерні особливості психологічного портрета судді

The article analyzes the complex of professional and personal characteristics of judges, which constitute the psychological portrait of the judge of the gender dimension. In this regard, the relevance of problems related to gender differences in personality traits is determined by the influence of gender stereotypes on the professional activities of a judge. The classical set of personal qualities of a judge with their redistribution into female and male ones is summarized, their positive and negative sides are established. On the basis of the study, gender characteristics of the psychological portrait of the judge were established.

Cuvinte-cheie
суд, суддя, ґендер, чоловіки, жінки, психологічні риси, особистісні характеристики, психологічний портрет,

court, Judge, gender, men, women, psychological traits, personal characteristics, psychological portrait