IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "gender"

Рaзвитие человеческого капитала как основа инновационной активности предпринимательства

Gurochkina Viktoria
Национальный университет Государственной налоговой службы Украины
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of software tools used in calculations in gender-related scientific research

Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерное лидерство в органах студенческого самоуправления: теоретические аспекты
Babenko E.
Полтавский университет экономики и торговли
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepte de bază și abordări actuale privind categoria„gen” în limba română

Soisun Raluca Miruna
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programe de instruire a cadrelor didactice de sprijin, activitati psihosociale in lucrul cu copiii si adolescentii pentru egalitate de gen si diminuarea violentei

Oprea Anatol
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele reflectii despre trasaturile social-demografice ale personalitatii infractorului în cazurile de violenta în familie

Ionaşcu Vitalie, Antoci Albert
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gender Differences in Perception of Pain and Body Awareness in Athletes and Normally Active Subjects

Petkova Miroslava, Nikolov Valeri
Trakia University
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea de gen în poliție

Scutelnic Oxana
Inspectoratul General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al RM
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea politicii fiscale în domeniul impozitelor directe sub aspect de gen în Republica Moldova

Catana Inga, Casian Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economic, social and gender aspects of the international migration in Moldova

Vaculovschi Dorin, Vaculovschi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857--436
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bugetarea sensibilă la gen bazată pe drepturile omului

Sandu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studii experimentale ale violenței școlare

Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of gender equality in economic development
Berishvili Khatuna
Государственный университет им. Джавахишвили
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica profesională ca soluţie la dilemele morale actuale, în contextul egalității de gen
Găşpărel CorneliaMargareta
Academia Română, filiala Iași
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern trends in women's employment

Bogdanova Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Science
Nr. 3(1) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поняття гендерної дискримінації в історико-правовій ретроспективі

Iankoveț Inna
Національний університет "Одеська юридична академія"
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз

Bobrova Iulia
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гендерна політика у правовій сфері: міжнародний досвід

Gorceaniuk Olena
Національна академія Служби безпеки України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-1(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul stereotipurilor de gen asupra procesului de reglementare juridică în câmpul muncii

Nistor Mariana
Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte analitice de gen ale alegerilor locale 2015 din Republica Moldova
Saca Victor1, Sudeneanscaia Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37