IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "gender"

Analysis of software tools used in calculations in gender-related scientific research

Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерное лидерство в органах студенческого самоуправления: теоретические аспекты
Babenko E.
Полтавский университет экономики и торговли
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gender Differences in Perception of Pain and Body Awareness in Athletes and Normally Active Subjects

Petkova Miroslava, Nikolov Valeri
Trakia University
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea de gen în poliție

Scutelnic Oxana
Inspectoratul General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al RM
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea politicii fiscale în domeniul impozitelor directe sub aspect de gen în Republica Moldova

Catana Inga, Casian Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economic, social and gender aspects of the international migration in Moldova

Vaculovschi Dorin, Vaculovschi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857--436
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bugetarea sensibilă la gen bazată pe drepturile omului

Sandu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studii experimentale ale violenței școlare

Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of gender equality in economic development
Berishvili Khatuna
Государственный университет им. Джавахишвили
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica profesională ca soluţie la dilemele morale actuale, în contextul egalității de gen
Găşpărel CorneliaMargareta
Academia Română, filiala Iași
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поняття гендерної дискримінації в історико-правовій ретроспективі

Iankoveț Inna
Національний університет "Одеська юридична академія"
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз

Bobrova Iulia
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гендерна політика у правовій сфері: міжнародний досвід

Gorceaniuk Olena
Національна академія Служби безпеки України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-1(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul stereotipurilor de gen asupra procesului de reglementare juridică în câmpul muncii

Nistor Mariana
Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte analitice de gen ale alegerilor locale 2015 din Republica Moldova
Saca Victor1, Sudeneanscaia Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gender and power in social: Nurses and doctors in Israel
Tarabeih Mahdi
Rambam Health Care Campu/Медицинский центр Рамбам
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul repartizării sex-rolurilor la cuplurile din familii nucleare şi cele care sunt în relaţii de concubinaj
Popescu Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 26 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenţele gender în manifestarea agresivităţii
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 13 / 2008 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gender and age differences in the two-dimension model of utilitarianism

Maftei Alexandra
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea dimensiunii de gen în sectorul de apărare din perspectiva managementului resurselor umane

Frunze Oleg1, Autor Nou2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Necunoscută, Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28