IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(64) pentru cuvîntul-cheie "Judge"

Particularități ale audierii participanților la cercetarea judecătorească în dreptul procesual penal comparat

Gherasim Dumitru
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența în cadrul urmăririi penale – instrument de organizare a cercetării infracțiunilor

Covalciuc Ion12
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența judecătorului la înfăptuirea justiției

Covali Mihaela, Puşcaş Victor
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarațiile publice pot sau nu afecta prezumţia nevinovăţiei?

Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subiectul infracțiunilor prevăzute la art. 307 CP RM

Botnarenco Dorin
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea magistraţilor – garanţie a legalităţii şi eficienţei justiţiei

Cozma Daniela
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Echilibrul dintre imunitatea judiciară și răspunderea judecătorilor

Railean Petru
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispunerea efectuării expertizei psihologicjudiciare în cadrul procesului penal

Russu Ruslan
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судовий прецедент: поняття, зміст і види

Verbițkii Dmitrii
Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опыт осуществления контроля за деятельностью судов (судей) постсоветских стран и возможности его использования в Украине

Nestor Natalia
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз

Bobrova Iulia
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Передумови виникнення провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції

Rusakova Ilona
Вища рада юстиції
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(16) / 2015 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului

Cozma Daniela
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială

Costachi Gheorghe1, Railean Petru2
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

Railean Petru
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale

Costachi Gheorghe1, Cozma Daniela12
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этапы трансформации административно-правового статуса судей в независимой Украине.

Meniailov Aleksandr
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial

Rusu Lucia
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судья как субъект административной ответственности: анализ украинского законодательства

Golobutovskii Roman
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Многоаспектность морально-правовых основ профессии судьи

Bobrova Iulia
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 64