IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "Judge"

Răspunderea magistraţilor – garanţie a legalităţii şi eficienţei justiţiei

Cozma Daniela
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Echilibrul dintre imunitatea judiciară și răspunderea judecătorilor

Railean Petru
University of European Studies of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судовий прецедент: поняття, зміст і види

Verbițkii Dmitrii
Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опыт осуществления контроля за деятельностью судов (судей) постсоветских стран и возможности его использования в Украине

Nestor Natalia
Открытый Международный Университет Развития Человека "Украина"
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз

Bobrova Iulia
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului

Cozma Daniela
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială

Costachi Gheorghe1, Railean Petru2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

Railean Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale

Costachi Gheorghe1, Cozma Daniela12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Inspecţia Judiciara din România
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этапы трансформации административно-правового статуса судей в независимой Украине.

Meniailov Aleksandr
Университет современных знаний
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial

Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судья как субъект административной ответственности: анализ украинского законодательства

Golobutovskii Roman
Днепропетровский окружной административный суд
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Многоаспектность морально-правовых основ профессии судьи

Bobrova Iulia
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală a judecătorului pentru unele infracțiuni de serviciu

Cozma Daniela
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовой иммунитет и ответственность судьи
Railean Petru
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Legea şi politologia
Nr. 22 / 2013 / ISSN 1987-5533
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de personalitate a judecătorilor în condiţiile stresului profesional permanent
Bucun Nicolae, Mereuţă Ion, Rotaru Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 17 / 2009 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justiția și principiile ei diriguitoare

Guzovataia Dumitrița, Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul numirii judecătorului în funcție

Chiriac Irina, Crugliţchi Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and practical implications on the subjects charged with duties of conducting special investigation activity
Obadă Dumitru
State University of Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza conceptului de integritate judiciară și locul acestuia în sistemul de justiție

Sanduţa Victoria
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(225-227) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30