Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1297 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-25 20:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014.54 (18)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3803)
SM ISO690:2012
BACIU, Sergiu. Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic. In: Univers Pedagogic, 2019, nr. 2(62), pp. 7-11. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470

Clusterul educațional – oportunitate de parteneriat cu mediul economic

Educational cluster - opportunity for partnership with economic environment

CZU: 37.014.54

Pag. 7-11

Baciu Sergiu
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 13 septembrie 2019


Rezumat

În articolul de față se menționează importanța relației de parteneriat a școlii cu mediul economic. O posibilitate de colaborare e icientă și productivă poate  i realizată prin crearea clusterelor educaționale.

The article mentions the importance of the school partnership relationship with the economic environment. An opportunity for effective and productive collaboration can be achieved through the creation of educational clusters.

Cuvinte-cheie
comunitate, parteneriat școală-agenți economici, cluster educațional, educație și training, sinergie,

community, school partnership-economic agents, educational cluster, education and training, Synergy