IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(71) pentru cuvîntul-cheie "community"

Recuperări organizaţionale in administraţia Republicii Moldova

Pascaru Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reconstituiri holistice ale familiei contemporane

Bălăiță Vasilica, Stefanescu Mirela
Geniu, talent, creativitate
Volumul II, Ediția a-XIII. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale

Tabita Mihai
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale creării şi managementului reţelelor de învăţare
Negara Corina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații privind evoluția și reperele de organizare a serviciilor publice

Bradu Sorin12
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul școală – comunitate în educarea elevilor pentru soluționarea conflictelor

Chiosa Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul subsidiarității și abordarea leader – instrument pentru dezvoltarea rurală a Uniunii Europene

Albu Marina1, Horbowski Tomasz2
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientări filozofice în definirea comunității în perioada modern

Zubenschi Ecaterina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inclusive policies and measures taken at regional level to ensure the inclusive environment

Haraz Svetlana, Alsuto M. Anas
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of social partnerships at community level on the complex assistance of children in risk situations

Haraz Svetlana, Boboescu Constantin
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протестантизм в Гагаузии

Caraseni Ivan
Теоретический лицей им. Д. Мавроди м. Комрат
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apartenenţa religioasă ca indiciu al identităţii naţionale (cazul minorităţilor religioase din Basarabia)

Gumenâi Ion
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activităţi pentru planurile remediale, în cazul copiilor cu CES

Cerghedi Adriana
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normativitate didactică în formarea competenţei decizionale la elevi

Scorțanu Alexandrina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele şi forme de realizare a educaţiei incluzive

Scorțanu Alexandrina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recuperarea tradiţiei şi necesitatea inovării în organizarea administrativă a Republicii Moldova

Pascaru Ana
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

European energy integration in East European Countries: real necessity to assure fair market prices for energy resources

Ignatov Augustin
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 1 / 2016 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Включение терского казачества в состав российских вооруженных сил XVIII в

Kidirniazov Danial, Cekulaev Nicolai
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Место и роль государственной образовательной политики в деятельности эстонских школ (училищ) Таврической губернии в ХIХ - начале ХХ века

Vișnevschii Serghei
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minority rights in Biblical Israel

Hârlăoanu Paul-Cezar
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 71