Evidențierea și selectarea tulpinilor de levuri cu însușiri tehnologice avansate din plaiul vitivinicol „Purcari” pentru producerea vinurilor albe și roșii cu tipicitate locală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
350 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-01 19:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.2:663.125:663.131 (1)
Vin. Producerea vinului. Oenologie (293)
SM ISO690:2012
TARAN, Nicolae; SOLDATENCO, Olga; BOSTAN, Victor; CHIOSA, Nicolae. Evidențierea și selectarea tulpinilor de levuri cu însușiri tehnologice avansate din plaiul vitivinicol „Purcari” pentru producerea vinurilor albe și roșii cu tipicitate locală. In: Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. 2017, nr. 5-6(71-72), pp. 22-25. ISSN 1857-3142.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Numărul 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142

Evidențierea și selectarea tulpinilor de levuri cu însușiri tehnologice avansate din plaiul vitivinicol „Purcari” pentru producerea vinurilor albe și roșii cu tipicitate locală

Evaluation and selection of the yeast strains with advanced technological aspects, from „Purcari” vineyard, for the production of local typical white and red wines


CZU: 663.2:663.125:663.131
Pag. 22-25

Taran Nicolae1, Soldatenco Olga1, Bostan Victor2, Chiosa Nicolae23
 
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 ÎM Vinăria Purcari S.R.L. Ştefan Vodă,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 22 august 2019


Rezumat

Wine fermentation was traditionally carried out by indigenous yeasts associated with grapes and cellar equipment. Today majority of wine production is based on use of active dried yeast which ensures rapid and reliable fermentation and reduces the risk of sluggish or stuck fermentation and microbial contamination. Most commercial wine yeast strains available today have been selected in the vineyard for oenological traits. The selection of yeasts for winemaking consists of identifying specific cultures, mainly Saccharomyces, which can ferment grape juice effectively and can produce good quality wines. In this paper isolation and selection of local yeast strains from the vineyard Purcari was presented.

Cuvinte-cheie
grape must, local yeast, white and red wines, allocation, Isolation, Quality