IBN
Închide

62Publicaţii

374Descărcări

30751Vizualizări

Soldatenco (Grigorean) Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 14.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 5. Contribuții - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 6
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 9
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

Studiul microbiologic și biotehnologic al tulpinilor de levuri izolate la fermentarea spontană a strugurilor din soiul de struguri cu boabe negre „Codrinschii”
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Adajuc Victoria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(70) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Potențialul oenologic al soiurilor de struguri autohtone și de selecție nouă
Taran Nicolae1 , Morari Boris1 , Soldatenco (Grigorean) Olga1 , Ponomariova Irina1 , Nemţeanu Silvia1 , Găină Boris2 , Vicol (Şmigon) Crina3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Compoziţa fizico-chimică a vinurilor albe seci obţinute din soiuri de struguri asanate de selecţie nouă
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Scorbanova Elena , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris , Nemţeanu Silvia , Rusu Serghei , Golenco Lidia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soiul Cabernet Sauvignon
Taran Nicolae , Morari Boris , Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Red wine and food pairing that brings beneficial effects on the health from a scientific point of view
Taran Nicolae1 , Soldatenco (Grigorean) Olga1 , Morari Boris1 , Iurtsuc A.2 , Trotschii I.3
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 Minsk Grape Wines Factory
Наука, питание и здоровье
Partea 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-08-2746-3 (ч. 2).
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screeningul levurilor autohtone și active uscate la fermentarea alcoolică pentru obţinerea vinurilor albe seci
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris , Rudoi Alexandru , Glavan Pavel , Sandu Vasile
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение влияния процесса ферментации-мацерации на содержание биологически активных веществ в красных винах
Таран Николай , Морарь Борис , Солдатенко Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение влияния процесса ферментации-мацерации на содержание биологически активных веществ в красных винах
Таран Николай , Морарь Борис , Солдатенко Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Vol. 50. 2021. Ялта. ISSN 2312-3680.
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Aprecierea comparativă a tulpinilor de levuri autohtone şi influenţa lor asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor albe și roșii seci
Soldatenco (Grigorean) Olga , Taran Nicolae
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica
Soldatenco Eugenia , Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa diferitor portaltoaie asupra indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante albe
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ungureanu Semion , Ponomariova Irina , Urîtu Dionis
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea componenţei cupajelor pentru vinuri spumante albe în baza utilizării vinurilor din soiurile de struguri Viorica şi Floricica
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ungureanu Semion , Ponomariova Irina , Urîtu Dionis
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparativ al diferitor metode de identificare taxonomică a tulpinilor de levuri izolate din centrul vitivinicol ”Purcari”
Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ponomariova Irina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of Climate Change on the Physico-Chemical Indices and Quality of Raw Material Wines for White Sparkling Wines Production from the Central Area of the Republic of Moldova
Taran Nicolae1 , Soldatenco Eugenia1 , Morari Boris1 , Soldatenco (Grigorean) Olga2
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
2 Comrat State University
Uluslararası Tarım Kongresi
Ediția 3. 2020. Hammamet. ISBN 978-605-80128-2-0.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of New Yeast Strains from the Indigenous Flora of Purcari Vineyard on the Alcoholic Fermentation Process
Soldatenco (Grigorean) Olga
Comrat State University
Uluslararası Tarım Kongresi
Ediția 3. 2020. Hammamet. ISBN 978-605-80128-2-0.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Studiul comparativ al diferitor metode de identificare taxonomică a tulpinilor de levuri izolate din centrul vitivinicol „Purcari” 
Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Roșca Oleg , Ungureanu Semion , Ponomariova Irina , Urîtu Dionis
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soiurilor de struguri de selecție nouă la producerea vinurilor spumante albe
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выделение местных штаммов дрожжей для производства белых и красных вин в винодельческом центре Трифешть.
Солдатенко Ольга12
1 Комратский государственный университет,
2 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспектива использования местных рас дрожжей для производства сухих натуральных вин
Солдатенко Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Influences to different extents on the quality of the finished product of sparkling white wines
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Soldatenco Eugenia , Roșca Oleg
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isolation and obtain of pure yeast strains from the” Trifeshti” vineyard for production of dry white and red wines
Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi procedee tehnologice de fabricare a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe biologic active
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Bostan Victor , Chiosa Nicolae , Morari Boris , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Cichir Liudmila
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology development for production of red dry wines with advanced content of biological active compounds
Taran Nicolae1 , Soldatenco Eugenia2 , Soldatenco (Grigorean) Olga2 , Bostan Victor3 , Chiosa Nicolae3 , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana3 , Morari Boris2 , Cichir Liudmila3
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 Purcari Winery
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выделение местных штаммов дрожжей для производства белых и красных вин в винодельческом центре Пуркарь
Таран Николай , Солдатенко Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aprecierea comparativă de utilizare la fermentarea alcoolică a levurilor saccharomyces și non-saccharomyces în condiții de microvinificație
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea influenței tulpinilor de levuri asupra stării igienice a vinurilor albe seci
Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Rudoi Alexandru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidențierea și selectarea tulpinilor de levuri cu însușiri tehnologice avansate din plaiul vitivinicol „Purcari” pentru producerea vinurilor albe și roșii cu tipicitate locală
Taran Nicolae1 , Soldatenco (Grigorean) Olga1 , Bostan Victor2 , Chiosa Nicolae23
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 ÎM Vinăria Purcari S.R.L. Ştefan Vodă,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Influence of dealcoholization process temperature on the quality of white wine Chardonnay
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Soldatenco (Grigorean) Olga
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Required characteristics for yeast strains for the production of natural white table wines and sparkling wines with high hygienic properties
Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Barsova Oxana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of diverse yeast species on physical-chemical characteristics and on stability to different casses in white dry wines
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Hristeva Oxana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of enzyme preparations on the stability of white dry wines to protein and colloidal cases
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Hristeva Oxana , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Soldatenco (Grigorean) Olga , Adajuc Victoria
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulpini de levuri autohtone de genul Saccharomyces pentru producerea vinurilor
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияния различных рас дрожжей на физико-химические показатели и стабильность белых сухих вин к различным видам помутнений
Таран Николай , Солдатенко Е. , Солдатенко Ольга , Адажук Виктория , Столейкова С. , Морарь Борис , Barsova Oxana , Христева Оксана
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Potențiallul de spumare a vinurilor materie primă albe obținute din soiurile de selecție nouă a Ișphta.
Soldatenco Eugenia , Taran Nicolae , Adajuc Victoria , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris , Barsova Oxana , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Glavan Pavel , Taran Marina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților tehnologice a tulpinilor de levuri din colecția națională de microorganisme pentru industria vinicolă
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Barsova Oxana , Taran Marina , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Glavan Pavel , Adajuc Victoria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinuri spumante albe de calitate din soiuri de selecţie nouă
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Adajuc Victoria , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Barsova Oxana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Characterization of saccharomyces cerevisiae strains from Puhoi vineyard at the laboratory scale
Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Taran Marina
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative appreciation of various species of yeast strains and their influence on chromatic indices of rose sparkling wines
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Barsova Oxana , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foaming proprieties – important factor at establishing blending partners for red sparkling wines production.
Morari Boris , Soldatenco Eugenia , Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Ţîbrigan Alina
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isolation and obtain of pure yeast strains from the Puhoi vineyard for production of dry red wines
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of blend components for improving red sparkling wines production
Soldatenco Eugenia , Taran Nicolae , Morari Boris , Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Journal of Agroalimentary Processes and Technologies
Nr. 20(2) / 2014 / ISSN 2069-0053 / ISSNe 1453-1399
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of blend components for the production of sparkling white wines
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Soldatenco Eugenia
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Journal of Agroalimentary Processes and Technologies
Nr. 20(2) / 2014 / ISSN 2069-0053 / ISSNe 1453-1399
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The antocyanines content in pink sparkling wines obtained with using of various yeasts species
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Barsova Oxana , Morari Boris , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of pressure on chemical and physical parametres of white and red wines obtained by dealcoholization method
Taran Nicolae , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Journal of Agroalimentary Processes and Technologies
Nr. 20(3) / 2014 / ISSN 2069-0053 / ISSNe 1453-1399
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Indigenous yeast strains from Cricova (Republic of Moldova) and their contribution to the fermentation of dry white wine
Soldatenco (Grigorean) Olga , Soldatenco Eugenia
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa duratei procesului de dealcoolizare asupra indicilor fizico-chimici a vinurilor albe seci
Taran Nicolae , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Adajuc Victoria , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris , Taran Marina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 13 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 7

Aromatic potential as an alternative method for characterization of yeast strains
Taran Nicolae1 , Soldatenco (Grigorean) Olga1 , Şova Antonida2 , Tsira V.2 , Luca Vasile2
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
2 S.C. „Cricova”
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of technological treatments on phenolic complex and colors indices in raw red wines
Morari Boris , Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Soldatenco (Grigorean) Olga
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Vol. 55, / 2012 / ISSN 1454-7376 / ISSNe 2069-8175
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 62