Planifier le compte rendu et l’utilisation des informations dans l’evaluation de l’impact social des projets et des programmes dans l’administration publique
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
25 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-10 11:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351/354(478) (24)
Activități specifice administrației publice (427)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (1044)
Administrația de nivel mijlociu. Administrația regională. provincială. Organe administrative regionale (1664)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (2356)
SM ISO690:2012
TOMA, Alexandru. Planifier le compte rendu et l’utilisation des informations dans l’evaluation de l’impact social des projets et des programmes dans l’administration publique. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 218-226. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Planifier le compte rendu et l’utilisation des informations dans l’evaluation de l’impact social des projets et des programmes dans l’administration publique

Planificarea raportului și utilizarea informațiilor în evaluarea impactului social al proiectelor și programelor în administrația publică


CZU: 351/354(478)
Pag. 218-226

Toma Alexandru
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

În acest articol autorul vorbește despre anticiparea și planificarea raportului și utilizarea informațiilor colectate în evaluarea impactului social al proiectelor și programelor în administrația publică. Se pune accentul pe necesitatea de raportare, publicul-țintă, frecvența și formatul raportului, dar și pe persoanele responsabile de întocmirea raportului. De asemenea, se atinge subiectul planificării utilizării informațiilor colectate, diseminarea informațiilor raportate și luarea deciziilor pe viitor.

Dans cet article, l’auteur s’expose sur l’anticipation et la planification du compte rendu/ rapport et sur l’utilisation d’information collectée dans l’évaluation de l’impact social des projets et des programmes dans l’administration publique. L ’accent est mis sur la nécessité de faire le compte rendu, le public cible, la fréquence et le format du rapport, mais également sur les personnes responsables de la conception du rapport. La question de la planification de l’utilisation des informations collectées, de la diffusion des informations rapportées et de la prise de décision future est également abordée.

Cuvinte-cheie
poiect, program, planificare raport, utilizarea informațiilor, necesitatea de raportare, publicul-țintă, format de raport, frecvența raportării, persoane responsabile de raport, diseminarea informațiilor, raportare, luarea deciziilor,

projet, programme, la planification du rapport, l’utilisation de l’information, le besoin de rapport, le public cible, le format du rapport, la fréquence de rapport, les personnes signalées, la diffusion de l’information, le rapport, la prise de décision